RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Національна служба посередництва і примирення, відділення в Черкаській області » Розгляд колективного трудового спору Національною службою посередництва і примирення

Розгляд колективного трудового спору Національною службою посередництва і примирення

Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” розглядає всі матеріали і за результатами розгляду готує відповідні рекомендації керівникам цих органів.

При підготовці рекомендацій по колективному трудовому спору, що виник при укладенні або зміні колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в рекомендаційній частині вказуються рекомендації з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).

Рекомендації надсилаються керівникам відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування разом із матеріалами, що стосуються колективного трудового спору.

Керівники відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування повинні у семиденний строк розглянути рекомендації НСПП і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору та НСПП або її відповідне відділення. Відповідно до частини третьої статті 16 Закону сторони колективного трудового спору після додержання передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися за сприянням у вирішенні колективного трудового спору до НСПП.

НСПП розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам своє рішення. По колективних трудових спорах на національному та галузевому рівнях (на виробничому рівні у випадках, якщо сфера діяльності підприємства, установи, організації поширюється на декілька адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною другої статті 133 Конституції України) рішення приймається головою НСПП, на виробничому і територіальному рівнях рішення приймаються начальниками відповідних відділень НСПП.

НСПП в ході підготовки рішення зобов’язана забезпечити дотримання принципу змагальності сторін колективного трудового спору (конфлікту) та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і забезпечень.

НСПП має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору.

Рішення НСПП приймається після дослідження усіх обставин справи. Представники сторін колективного трудового спору (конфлікту) мають право внесення пропозицій до проекту рішення НСПП. У разі необхідності, зокрема, за зверненням сторін колективного трудового спору (конфлікту), НСПП проводить обговорення і приймає рішення щодо основних положень, принципів, критеріїв, на яких має бути засновано чи доопрацьовано відповідний проект рішення.

При розгляді колективного трудового спору, що виник при укладенні або зміни колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в резолютивній частині вказується рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а в спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками або профспілкою проект договору (угоди).

Рішення надсилається сторонам колективного трудового спору в десятиденний строк від дня отримання звернення сторін колективного трудового спору.

Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у семиденний строк.

Результати розгляду рішення НСПП доводяться до відома сторін колективного трудового спору та НСПП.

Якщо рішення НСПП не змогло врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.