RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Національна служба посередництва і примирення, відділення в Черкаській області » Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору

Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору

1. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору визначається статтею 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закону), Інструкцією про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), затвердженою наказом НСПП від 09.11.2005 року № 124.

 

2. Після реєстрації НСПП вимог найманих працівників або профспілки та колективного трудового спору сторони колективного трудового спору за участю структурних підрозділів НСПП визначають послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

 

3. З врахуванням положень статті 44 Конституції України та Закону колективні трудові спори за послідовністю розгляду поділяються на 2 категорії:

а)колективні трудові спори в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку;

б) колективні трудові спори в разі встановленої законом заборони на проведення страйку.

 

4. Право визначення послідовності розгляду колективного трудового спору належить виключно сторонам колективного трудового спору. При цьому жодна із сторін колективного трудового спору не має права ухилятися від участі в примирній процедурі.

 

5. Послідовність розгляду колективного трудового спору в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку.

5.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії та спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

5.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих її положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.4. НСПП (за зверненням однієї із сторін колективного трудового );

5.5. узгоджувальна комісія ( під час страйку).

 

6. Послідовність вирішення колективного трудового спору в разі встановленої законом заборони на проведення страйку

6.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії га спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

6.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.4. НСПП;

6.5. апеляційний суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (якщо рекомендація НСПП сторонами колективного трудового спору не враховані).