RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Щодо стану роботи в Кам’янському та Черкаському райкомах профспілки

Щодо стану роботи в Кам’янському та Черкаському райкомах профспілки

14 лютого на засіданні президії обкому профспілки розглядалося питання про роботу виборних органів Кам’янської та Черкаської районних організацій з питань мотивації профспілкового членства, організаційного і фінансового зміцнення первинних організацій

При підготовці питання на розгляд президії обкому профспілки вивчалась робота  районних комітетів профспілки, Черкаської та Кам’янської районних державних адміністрацій, Кам’янській районній та міській радам.

До складу Кам’янської районної організації профспілки входять 12 первинних організацій (на 2 організацій менше порівняно з 2015 роком), які об’єднують 147 членів профспілки, що на 20 осіб менше ніж в 2015 році. Зменшення кількості первинних організацій і членів профспілки пов’язано з виходом з профспілки первинних профспілкових організацій Управління державної казначейської служби в районі та Жаботинської сільської ради.

До складу Черкаської районної організації профспілки входять 18 первинних профспілкових організації, що на 3 менше, порівняно з 2015 роком, зокрема, припинили діяльність первинні профспілкові організації Сагунівської та Вергунівської сільських рад у зв’язку із зменшенням кількості членів профспілки нижче статутної, а також припиненням юридичних осіб публічного права Хацьківської сільської та Ірдинської селищної ради у зв’язку із входженням до Степанківської та Білозірської об’єднаних територіальних громад відповідно.

Натомість, утворено первинні профспілкові організації у районному центрі соціальних служб для дітей сім’ї та молоді та комунальному підприємстві «Господар 2017».

Чисельність Черкаської районної організації зменшилася порівняно із 2015 роком на 11 членів. Наразі, районна організація налічує 192 члени.

В Черкаському райкомі профспілки постійно проводиться робота по залученню в профспілку організацій, які втратили зв’язок з профспілкою 9 сільських рад району. Райком інформує ці організації щодо заходів по оздоровленню членів профспілки та їх дітей, проведенню дитячих новорічних ранків, залучає до заходів райкому.

Варто відзначити позитивний досвід роботи Кам’янського райкому профспілки по збереженню профспілкових організацій в об’єднаних територіальних громадах. Так, зокрема, станом на 01.12.2018 року в Кам’янскому районі утворено 2 об’єднані територіальні громади: Кам’янська міська та Михайлівська сільська ОТГ. В обох ОТГ діють первинні організації профспілки працівників державних установ.

В Черкаському районі станом на 01.12.2018 також утворено 2 об’єднані територіальні громади: Білозірська та Степанківська ОТГ. На загальні збори трудового колективу Степанківської сільської ради, на яких вирішувалося питання про продовження діяльності первинної профспілкової організації, запрошувалися також голова райкому профспілки Петренко А.А., та заступник голови обкому профспілки Олійник В.В.

Спільними зусиллями райкому та обкому вдалося переконати трудовий колектив в необхідності профспілкового членства, а відтак, в Степанківській ОТГ наразі діє первинна організація профспілки працівників державних установ.

Із керівництвом та працівниками Білозірської ОТГ проводилася робота та перемовини, як головою райкому, так і головою та іншими працівниками обкому профспілки. Проте, за ініціативи та наполяганням сільського голови в Білозірській ОТГ створено окрему профспілкову організацію, яка не входить до профспілки працівників державних установ.

23 грудня 2018 року відбулися вибори до 4-х новоутворених об’єднаних територіальних громад Черкаського району та до 2-х об’єднаних територіальних громад Кам’янського району

Черкаський райком здійснює свою діяльність відповідно до річних планів роботи, в яких відображаються основні питання, які мають бути винесені на засідання відповідних організацій профспілки, а також основні заходи, які планується провести протягом відповідного року.

В Кам’янському райкомі планування роботи не здійснюється.

На засіданнях Черкаського райкому розглядалися питання щодо підсумків колдоговірної роботи в первинних організаціях; статичних звітів; підсумків роботи райкому, визначення представників від профспілки до складу дисциплінарної комісії райдержадміністрацій; стимулювання участі членів профспілки у обласних спартакіадах серед збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; оздоровлення  та відпочинку членів профспілки і їх дітей; організації збору підписів звернень до державних органів щодо перерахунку розміру пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про державну службу», організації виконання рішень виборних органів профспілки вищого рівня тощо.

Протоколи засідань Кам’янського райкому для аналізу не надано.

Голова Черкаського райкому профспілки Петренко А.А. є головою координаційної ради профспілок Черкаського району, входить до складу дисциплінарної та конкурсної комісій Черкаської райдержадміністрацій, а також є членом робочої групи по легалізації праці в Черкаському районі.

В Кам’янському та Черкаському райкомах профспілки затверджено розподіл обов’язків між його членами, а також визначено діяльність постійних комісій (соціально-правовий захист, оздоровлення членів, культурно-масова та спортивно-оздоровча робота тощо).

Разом із тим, при райкомах відсутні громадські юридичні консультації, а також не визначено громадських інспекторів праці, що унеможливлює здійснення громадського контролю членами райкому за дотриманням роботодавцями законодавства про працю у відповідності до Порядку організації роботи інспекторів праці профспілки, затвердженого постановою президії Центрального комітету Професійної спілки працівників державних установ від 04.12.2017  № П-9-5.

В обох райкомах голови самостійно здійснюють юридичне консультування членів профспілки, а за потреби, залучають допомогу обкому профспілки.

За останні три роки до Кам’янського та Черкаського райкомів профспілки письмових звернень від первинних організацій та членів профспілки з питань правового захисту та порушень трудових прав працівників не надходило.

Трудових спорів впродовж 2015-2018 років не зареєстровано.

Облік, накопичення та зберігання документів в Черкаському райкомі профспілки здійснюється відповідно до розробленої та затвердженої номенклатури справ. Натомість, в Кам’янському райкомі номенклатура справ відсутня.

Голови райкомів періодично організовують та проводять навчання для профспілкових активістів та членів профспілки. Так, зокрема, Черкаським райкомом у листопаді 2017 року проведено навчання на тему: «Сучасні комунікації в профспілковій діяльності»; Кам’янським райкомом також проведено семінар за участю працівників виконавчого апарату обкому профспілки.

В Кам’янському та Черкаському районах відсутні тристоронні угоди між райдержадміністраціями, районними радами та профспілковими організаціями, які б передбачали права та обов’язки сторін щодо врегулювання трудових відносин і забезпечення зайнятості, охорони і оплати праці, створення соціально-побутових умов та проведення оздоровлення працівників та їх дітей.

Але в усіх трудових колективах Кам’янського та Черкаського  району укладені колективні договори. Всі колективні договори пройшли повідомну реєстрацію в органах соціального захисту населення.

В колективних договорах визначені конкретні зобов`язання сторін щодо дотримання встановленого режиму роботи, інформування працівників про структуру нарахування заробітної плати та порядку її виплати, затверджені положення про преміювання, передбачено виплату матеріальної допомоги працівникам для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення при виході у відпустку, створення безпечних та здорових умов праці, проведення медичних оглядів працівників, визначені гарантії діяльності профспілкових організацій та їх виборних органів.

В більшості трудових колективів до колективних договорів включені додаткові, порівняно з чинним законодавством, соціальні пільги працюючим. Це і надання додаткових відпусток із збереженням середньої заробітної плати, при наявності економії фонду оплати праці в дні ювілейних дат від дня народження, на ведення садово-городніх робіт, на день початку занять в школі та на «останній дзвінок», надання матеріальної допомога в разі смерті працівника та його близьких родичів.

Періодично головами райкомів профспілки проводяться семінари, а також надаються роз’яснення та консультації для голів та членів первинних організацій з питань організації підведення підсумків виконання колективних договорів, порядку ведення переговорів з адміністрацією щодо укладання нових колективних договорів та внесення змін до існуючих, якісного наповнення тексту колективних договорів.

Варто наголосити, що представника Черкаської районної організації трудовий колектив Свидівоцької сільської ради визнано переможцем конкурсу на кращий колективний договір за 2017 рік як на обласному, так і на загальнодержавному галузевому рівнях серед організацій, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету із чисельністю працюючих до 15 осіб.

Натомість, в Кам’янському райкомі за останні 3 роки вказаний конкурс не проводився.

Проте, в переважній більшості колективних договорів первинних організацій Кам’янського та Черкаського районів не виконуються зобов’язання адміністрацій щодо відрахування первинним профорганізаціям не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, як це передбачено статтею 250 Кодексу законів про працю України та статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Також, Кам’янським і Черкаським райкомами в недостатній мірі здійснює висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації, на веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Від виборних органів Кам’янської районної та первинних організацій за останні два роки не надійшло жодного інформаційного матеріалу для публікації в газеті «Профспілковий вісник» чи на сайті обласної організації профспілки,

Фінансова діяльність Кам’янської та Черкаської районних організацій профспілки здійснюється згідно Статуту Профспілки працівників державних установ України.

Первинні профспілкові організації відповідних районів знаходяться на централізованому бухгалтерському обслуговуванні в райкомах профспілки, власних рахунків в установах банків не мають.

Із загальної суми зібраних внесків 30% перераховуються первинними профорганізаціями на діяльність вищестоящих органів на рахунок обкому профспілки. В Кам’янському районі всі профорганізації є учасниками Фонду соціальної допомоги при обкомі профспілки і перераховують 5% внесків в цей Фонд. В Черкаському районі з 18 профорганізацій учасниками Фонду є 9 первинних організацій. Решта внесків перераховується первинними організаціями на рахунок райкомів профспілки. З коштів, що надійшли на рахунок районної організації профспілки, на діяльність райкому відповідно рішення райкому профспілки за участю представників всіх первинних організацій, затверджених в 2015 році, використовується в Кам’янському районі – 5% внесків (найменший серед районів області), в Черкаському (протокол №1  від 23.03.2015) –  15% внесків.

На початку кожного року затверджуються кошториси по надходженню та використанню коштів первинних та районних організацій профспілки.

Планування надходжень здійснювалось тільки за рахунок членських профспілкових внесків. За 10 місяців 2018 року в Кам’янському райкомі надходження становили 86841 грн. – профспілкові внески. В Черкаському райкомі за цей же період надходження склали 111811 грн., з них:  109322 грн. – профспілкові внески, 2489 грн. – відсотки від розміщення коштів на депозитах. Слід зауважити, що Черкаський райком, з квітня поточного року перейшов на обслуговування в «Приватбанк» і став активно використовувати таку форму роботи, як розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах (нетривалі – 7 днів, 14 днів), що дає додаткові надходження і дозволяє економити кошти райкому профспілки на сплаті банківських послуг.

Кошти витрачаються на підставі рішень відповідних профспілкових органів.

Кошти первинним організаціям видаються за касовими видатковими ордерами. Документи, підтверджуючи цільове використання коштів (товарні чеки, накладні, акти на списання) в наявності. В поточному році всі витрати профкомів склали культамсова робота: відзначення свят 8 Березня, травневі свята, Трійця, День  Конституції України, День державної служби, екскурсійні поїздки. Майже 40% всіх витрат склали витрати на екскурсійні поїздки, що слугує додатковим фактором мотивації профспілкового членства. Цього року члени профспілки відвідали історичні місця Черкащини, м. Львів, м Умань. Первинні організації сільських рад, як правило, витрачають свої кошти на культмасову роботу до Дня місцевого самоврядування та до новорічних свят.

В Черкаській районній організації профспілки обслуговування первинних профорганізацій здійснюється безготівковим розрахунком. Кошти первинних профорганізацій перераховуються на карткові рахунки підзвітних осіб або отримувачів матеріальної допомоги  на підставі виписок з протоколів виборних органів цих первинок. Підтверджуючі документи використання коштів підзвітними особами, а саме: товарні, касові чеки, акти на списання, всі в наявності.

Райкомом проводиться робота по оздоровленню членів профспілки та їх дітей. В 2017 році здешевлено дві дитячі путівки в ДОТ «Придніпровський» та «Сосонка» по 500 грн. На 2018 рік було заплановано на оздоровчу роботу 1000 грн., але за високої вартості дитячих путівок, члени профспілки не придбавали такі путівки.

З метою мотивації профспілкового членства, залученню членів профспілки та їх дітей до культмасових заходів,  райкомом профспілки прийнято рішення на новорічні дитячі ранки, які організовує обком профспілки 29 грудня в ПК «Дружба народів» 50% вартості солодощів оплатити з коштів райкому профспілки (50% вартості оплачує обком профспілки).

Скарбниками Кам’янської та Черкаської районних організацій профспілки ведеться облік надходження та використання коштів в розрізі первинних організацій. Скарбником Черкаського райкому профспілки Береговенко О.О. проводиться звірки щодо сум перерахування профспілкових внесок з кожною первинною профорганізацією.

Суми виплат матеріальної допомоги, виплат до грамот в Черкаському райкомі затверджені Положеннями про відповідні витрати, які були розроблені головою та скарбником райкому в 2015 році,та не змінювались протягом трьох років. На початку наступного року планується внесення змін щодо збільшення суми виплат на різні цілі в зв’язку з інфляційними процесами, ростом цін на продукти харчування, медикаменти, зниженням вартості гривні.

Питання формування та використання коштів профспілкового бюджету в Кам’янській та Черкаській районних організаціях профспілки працівників державних установ контролюється ревізійними комісіями райкомів:  Кам’яський – в складі 4 осіб (Багмет С.В., Возна Н.В., Кононенко Г.Д., Пугачова М.А.) останній акт ревізії від 20 січня 2018 року; Черкаський – в складі 3 осіб (Бас М.Ф., Мамай Ю.А., Ямборська В.В.) останній акт ревізії  від 09 січня 2018 року.

В ході вивчення та підготовки матеріалів на президію в Кам’янскому районі надано практичну допомогу з ведення організаційної роботи, оформлення документації, фінансових документів. Черкаському та Кам’янському райкомам рекомендовано затвердити Положення про централізоване бухгалтерське обслуговування первинних профспілкових організацій та заключити Договори про обслуговування зі своїми первинками.

Вважаємо за доцільне відзначити зразкове ведення профспілкової організаційної та фінансової документації Черкаським райкомом профспілки.

За результатами розгляду питання члени президії прийняли постанову, спрямовану на покращення роботи виборних органів профспілки, зокрема, щодо активізації роботи по мотивації профспілкового членства, організаційному та фінансовому зміцненню первинних організацій, залученню в профспілки працюючих, особливо молоді.

Також рекомендовано посилити роботу щодо ведення соціального діалогу в районах, зокрема, укласти тристоронні угоди про співробітництво між районними державними адміністраціями, районними радами та райкомами профспілки, забезпечити систематичне, але не рідше двох разів на рік, проведення навчань профспілкового активу та членів профспілки, приділити увагу організаційній роботі в первинних організаціях профспілки, зокрема, регулярному проведенню зборів, засіданню профспілкового комітету, роботі ревізійної комісії.

За належний рівень організаційної роботи та зразкове ведення документації райкому профспілки призидією прийнято рішення нагородити почесними грамотами  обласної організації профспілки голову Черкаського райкому профспілки працівників державних установ Петренко Антоніну Анатоліївну та скарбника Черкаського райкому профспілки Береговенко Оксану Олексіївну.