RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Щодо позиції ЦК Профспілки стосовно проекту змін до Закону України “Про державну службу”

Щодо позиції ЦК Профспілки стосовно проекту змін до Закону України “Про державну службу”

Доводимо до вашого відома, що в роботі з проектами нормативно-правових  актів  одним з головних питань виконавчого  апарату  Профспілки працівників державних установ України минулого тижня було опрацювання законопроєкту 1066 “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”( далі – законопроект 1066), який передбачає внесення змін до законів “Про державну службу”, “Про Кабінет міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”.

Окремі запропоновані зміни до Закону України «Про державну службу» викликали особливо глибоке занепокоєння, зокрема, подальше виконання повноважень профспілками щодо захисту трудових прав, визначені ст.36 Конституції України, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог» та  КЗпП України.

Представники Профспілки взяли участь у роботі підкомітету та Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 6 вересня 2019 року, де було розглянуто  законопроєкт 1066.

В пояснювальній записці до законопроекту ідеться про те, що зміни стосуються обмеження дії законодавства про працю на державну службу, спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності, усунення зайвих проміжних органів ,на рівні закону) регулювання зазначених суспільних відносин, а відповідні повноваження делегуються Кабміну.

Профспілка  поділяє думку суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо наявності низки проблемних питань в нормах чинного Закону України «Про державну службу» і вважає доцільним і виправданим комплексний підхід до удосконалення законодавства у сфері державної служби. Водночас  наголошено, що удосконалення проходження державної служби в Україні має відбуватись шляхом наближення державної служби до європейських принципів, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС і які закріплені актами Ради Європи.

Серед основних зауважень та пропозицій  наголошено, що  у новій редакції ч. 3 ст. 5 Закону  положенням про те, що «дія  норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом», суттєво скорочується сфера застосування трудового законодавства  для регулювання праці державних службовців.

Такий підхід означає появу величезної прогалини у регулюванні трудових відносин державних службовців, оскільки у Законі відсутні положення, що регулюють багато аспектів праці майже у всіх її сферах, включаючи

визначення випадків оформлення трудових відносин у письмовій формі;

можливість реалізації переважного права на залишення на роботі;

питань часу відпочинку (у Законі визначаються лише окремі питання надання щорічних відпусток);

оплати праці (у Законі не встановлено, як здійснюється оплата роботи у надурочний час, святкові на неробочі дні, нічний час, не визначені строки виплати заробітної плати тощо),  гарантій та компенсацій;

матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю;

повністю знівельовано повноваження профспілок, визначені ст.36 Конституції України, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог» та  КЗпП України.

Поза межами правового регулювання залишились  колективно-договірні питання та питання  охорони праці.

Також зосереджено увагу на необхідності врегулювання питання пенсійного забезпечення державних службовців, зокрема тих, кому пенсія призначена відповідно норм законодавства про державну службу 1993 року.

Як висновок – існує нагальна потреба в узгодженні окремих положень проекту з принципом правової визначеності,  що дасть можливість працівникам та роботодавцям з належною правовою допомогою регулювати свою діяльність, та мати можливість захисту своїх трудових прав як в судовому порядку так і через профспілкове представництво і, відтак, законопроект доцільно доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Маємо сподівання, що застереження Профспілки будуть почуті,  предметно розглянуті та враховані у законопроекті 1066.