RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Розширене засідання Президії Федерації профспілок області

Розширене засідання Президії Федерації профспілок області

13 червня поточного року в приміщенні Федерації профспілок Черкаської області відбулося розширене засідання Президії Федерації профспілок області.

У заході взяли участь члени Президії ФПО, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Вельбівець, заступник голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, голова об’єднання роботодавців області Борис Райков, директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в області Олексій Леонов, інші соціальні партнери, а також окремі голови профспілкових організацій міста Черкаси.

Крім поточних питань порядку денного Президії, розглянуто також питання «Про виклики профспілковому руху та завдання ФПУ, її членських організацій в сучасних умовах»

У своїй доповіді голова ФПО Петро Шевченко на прикладі стану соціально-трудових відносин в області (зайнятість населення, рівень заробітної плати, виробничий травматизм) запропонував зосередити роботу на виконання статутних завдань профспілок всіх рівнів, внутрішній мобілізації зусиль галузевих профспілок, створенні юридичних служб, введенні посад технічних інспекторів, роботі в комісіях при органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, прогнозуванні соціально-трудових загострень та своєчасному наданні пропозицій по їх упередженню, підвищенні якості освітніх програм профспілкового навчання та інформаційному висвітленні діяльності профспілок.

Заступник голови ФПУ Євген Драп’ятий детально зупинився на аналізі роботи центрального апарату профспілок, причинах зниження профспілкового впливу на рівень захисту спілчан, чисельності профспілок та необхідності галузевої профспілкової перебудови.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Вельбівець підтримав конструктивні пропозиції спілчан та детально проаналізував стан соціально-трудових відносин в області, запропонував активу профспілок області активізувати роботу на рівні галузевих програм бюджетного фінансування на етапах їх формування, своєчасних змін через профільні депутатські комісії всіх рівнів.

На засіданні Президії ФПО також заслухано інформацію керівника виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Черкаській області Леонова О.П. щодо результатів діяльності управління, причин несвоєчасного фінансування видатків по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, щодо проблемам реабілітаційного лікування.

За результатами обговорення питання, президією увалено постанову, відповідно до якої відзначено, що Федерація профспілок області є найбільшою громадською організацією, членські організації якої (2244 первинних профспілкових організацій) представляють галузі економіки області, об’єднуючи 147697 спілчан. Федерація профспілок Черкаської області представляє інтереси офіційно працюючих громадян. Результати їх праці формують державний та місцеві бюджети, наповнюють Пенсійний і соціальні фонди, забезпечують функціонування  органів управління державою.

Федерація профспілок області, її членські організації взаємодіють з обласною державною адміністрацією, роботодавцями щодо виконання Генеральної Угоди, територіальної Угоди між обласною державною адміністрацією, Черкаським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок Черкаської області про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні та області.

Федерація профспілок Черкаської області співпрацює з Управлінням Держпраці в Черкаській області, Національною службою посередництва і примирення, народними депутатами України, Черкаською обласною радою, міськими виконавчими комітетами, обласним об’єднанням роботодавців, Пенсійним фондом, Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування, державною фіскальною службою, центром зайнятості у Черкаській області.

Разом із тим, профспілковий рух області сьогодні має серйозні виклики та загрози для існування.

Негативний вплив на стан профспілкового руху має руйнація промисловості і скорочення  виробництва, нелегальне  працевлаштування.

Продовжується падіння чисельності профспілок.

Так, за період з 1.01.2016 р. по 1.01.2019 рік в області зменшилась чисельність працюючих членів профспілки на 25062 особи.

На 5187 осіб  зменшилась в області чисельність спілчан серед студентів.

За цей період  ліквідовано 298 первинних профспілкових організацій, а  чисельність членів профспілок з врахуванням студентів та пенсіонерів зменшилась на 31642 чол.

У суспільстві існує соціальна нерівність, працівники відчувають несправедливість в оплаті праці та отриманні соціальних гарантій, а кількість порушень трудових прав працівників щороку зростає.

Протягом останніх років профспілками через рішення управління Фонду соціального страхування вносилися коригування їх діяльності. Це дозволило відновити реабілітаційне лікування застрахованих осіб, нагальним залишається терміни відшкодування тимчасової втрати працездатності.

Профспілки області приділяють належну увагу безпеці виробництва, якості медичних оглядів, атестації робочих місць. Технічний інспектор праці ФПО та галузевих обкомів беруть участь в спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві.

На підприємствах області в 2018 році зареєстровано 95 страхових нещасних випадків, в яких постраждало 104 працівника, у т.ч. 9 смертельно.

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні, які складають 77.9 % (74) від загальної кількості нещасних випадків. Через технічні причини сталося 10.5 % (10) нещасних випадків, через психофізіологічні причини – 11.6 % (11) нещасних випадків.

У 2018 році на підприємствах області зареєстровано 4 професійних захворювання. В порівнянні з 2017 роком кількість професійних захворювання зменшилась на 50 % (з 8 до 4).

На жаль, дієвий вплив на профілактику виробничого травматизму частина галузевих профспілок в силу різних причин втратила, часто виступає стороною споглядання на ці процеси.

Ослаблює позиції окремих профспілок недостатній рівень навчання і підготовки профспілкових кадрів, а неналежне висвітлення роботи профспілок призводить до необізнаності членів профспілок, незнання своїх прав та переваг перебування у профспілці.

Навчання з питань охорони праці сьогодні потребують більшість голів первинних профспілкових організацій та голови обласних галузевих профоб’єднань.

Вимагає зміцнення виконавська дисципліна профспілкових органів усіх рівнів щодо виконання Статутних завдань та виконання прийнятих рішень.

У зв’язку з вищезазначеним, Президія Федерації профспілок Черкаської області постановила:

З метою посилення впливу профспілок на соціально-економічні процеси, спроможності забезпечувати надійний захист прав та інтереси членів профспілок:

Федерації профспілок області:

провести перемовини з органами виконавчої влади та об’єднанням роботодавців щодо активізації впливу рішень трьохсторонньої територіальної Угоди між обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням роботодавців та Федерацією профспілок Черкаської області на стан соціально – трудових відносин в області;

запропонувати органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам вжити заходів щодо легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати;

переглянути представництво профспілок в комісіях при органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з метою прийняття рішень відповідних комісій на підвищення ефективності соціально-економічного захисту прав та інтересів спілчан;

удосконалити систему навчань профспілкових активістів з питань охорони праці.

Рекомендувати Федерації профспілок області та її членським організаціям:

розпочати виконання постанови Ради Федерації профспілок України    Р-5-2 від 16.05.2019 р. «Про виклики і загрози профспілковому руху та завдання Федерації профспілок України, її членських організацій в сучасних умовах» та цієї постанови ФПО;

забезпечити інформованість суспільства, первинних профспілкових організацій про діяльність профспілок, створення позитивного іміджу Федерації профспілок Черкаської області, її членських організацій;

внести зміни до штатних розписів для можливостей належного виконання статутних завдань із захисту прав та інтересів членів профспілок;

своєчасно та в повному обсязі відраховувати профспілкові внески на статутну діяльність Федерації профспілок Черкаської області, виконувати рішення Постанови Президії ФПО № П-2-1 від 25.01.2016р. «Про часткову оплату комунально-експлуатаційних послуг»;

підвищити дієвість роботи комісії Федерації профспілок Черкаської області з питань молодіжної політики, молодіжних комісій галузевих профоб’єднань.

Членським організаціям:

обговорити на пленумах галузевих профспілок прийняті постанови Ради ФПУ та Президії ФПО;

здійснювати активні заходи з протидії порушенню прав спілчан.

Стан виконання постанови Президії ФПО розглянути на засіданні  Президії ФПО в IV кварталі 2019 року.