RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Робота щодо удосконалення законодавства триває

Робота щодо удосконалення законодавства триває

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», відповідно до якого вставили статус державних службовців голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, Черкаським обкомом порушено перед ЦК профспілки низку питань, які потребують якнайшвидшого правового регулювання.

Так, зокрема, необхідне правове регулювання процедури присвоєння рангів та заохочення (преміювання) керівнику апарату місцевої державної адміністрації, керівнику структурного підрозділу місцевої державної адміністрації  із статусом юридичної особи публічного права.

Центральний комітет звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням щодо правового врегулювання порушених питань. Наразі Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) розглянуло лист Профспілки та повідомляє.

НАДС розробив проект комплексної постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначеним проектом акта вносяться зміни, зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України № 306 від 20 квітня 2016 року «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» в частині уточнення порядку присвоєння рангів.

Проект акта надіслано для погодження до заінтересованих органів та для надання пропозицій Адміністрації Президента України. Після отримання погоджень від заінтересованих органів проект акта відповідно до регламентних вимог буде надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

З огляду на зазначене, з прийняттям зазначеного акта Урядом питання присвоєння рангів керівнику апарату місцевої державної адміністрації, керівнику структурного підрозділу зі статусом юридичної особи місцевої державної адміністрації публічного права буде повністю врегульовано, йдеться у листі НАДС.

Також, наразі узгоджуються зміни до Типового положення про преміювання державних службовців органів виконавчої влади, інших державних органів, їхні апаратів (секретаріатів) з метою вирішення питання преміювання керівників апаратів та керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, які є юридичними особами публічного права.

Крім того, Профспілка ініціює перед відповідними центральними органами виконавчої влади вирішення питання тривалості щорічної основної відпустки та наявності права на додаткову оплачувану відпустку за стаж роботи головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, оскільки, наразі, тривалість їх відпусток регулюється виключно нормами загального трудового законодавства.