RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Про правову роботу в обласній організації профспілки

Про правову роботу в обласній організації профспілки

На виконання положень пункту 12 частини першої статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», частини третьої статті 259 Кодексу законів про працю України, пункту 7 статті 8 Статуту Професійної спілки працівників державних установ України щодо здійснення профспілковими органами громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, рішеннями відповідних органів обласної профспілки визначено 53 громадських інспекторів праці, в тому числі по одному в обкомі, міськкомах та райкомах профспілки, а також 30 в первинних організаціях профспілки.

Громадські інспектори праці здійснюють свою діяльність відповідно до Порядку організації роботи інспекторів праці Професійної спілки працівників державних установ України, затвердженого постановою президії ЦК Профспілки від 04.12.2017 №П-9-5.

Протягом 2018 року громадськими інспекторами праці в області проведено 81 перевірку додержання законодавства про працю.

Всього ж за результатами проведення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю встановлено 15 порушень трудових прав 12-ти працівників, в тому числі 2 порушення під час звільнення та переведення працівників, по 3 – робочого часу та оплати праці, по 1 – зміни істотних умов прав та гарантій і компенсацій, а також 5 інших порушень трудового законодавства.

З метою відновлення трудових прав членів профспілки направлено 9 подань щодо усунення виявлених порушень, в тому числі 8 – до роботодавців та 1 – до органів виконавчої влади.

12 порушень трудових прав працівників роботодавцями усунуто в добровільному порядку.

Протягом 2018 року виборними органами профспілки приділялася велика увага роз’ясненню прав членів профспілки та порядку їх реалізації, підвищенню рівня правових знань серед профспілкових активістів, розробці методичних матеріалів.

Так, у звітному періоді обкомом, райкомами та міськкомами профспілки надано 423 консультації з правових питань, в тому числі 331 консультацію членам профспілки, 22 з яких письмових, та 92 консультації профспілковим організаціям, 15 з яких письмові.

Найчастіше консультації надавалися стосовно порядку реєстрації та перереєстрації профспілкових організацій, колдоговірної роботи, окремих положень трудового законодавства, законодавства з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, інших питань.

На шпальтах газети обласної організації профспілки «Профспілковий вісник» розміщено 9 окремих роз’яснень вимог законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Крім того, у 2018 році розроблено 46 методичних матеріалів, вісім з яких працівниками обкому.

У продовж звітного періоду проведено 20 навчань з питань застосування трудового законодавства.

Під час проведення вказаних семінарів працівниками обкому роз’яснювалися аспекти утворення первинних організацій профспілки працівників державних установ в новоутворених ОТГ та їх реєстрації, дії первинних профспілкових організацій під час реорганізації органів місцевого самоврядування, процедури попередження первинних профспілкових організацій про заплановані заходи щодо можливого звільнення працівників у зв’язку із створенням ОТГ, попередження працівників про можливе вивільнення та про зміни істотних умов праці, визначення переважного права на залишенні на роботі, порядку переведення працівників та дії профспілки за цих умов, положення законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», загального трудового законодавства та інше.