RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Профспілки в ОТГ

Профспілки в ОТГ

14 лютого 2019 року на засіданні президії розглянуто питання щодо дій виборних органів районних організацій профспілки працівників державних установ щодо збереження профспілкових організацій в умовах об’єднання територіальних громад.

Так, зокрема, станом на 1 лютого 2019 року в Черкаській області налічується 54 об’єднані територіальні громади, в 27 із яких вибори відбулися 23 грудня 2018 року.

Якщо не брати до уваги ОТГ, вибори до яких відбулися 23.12.2018, то лише в 12 об’єднаних територіальних громадах функціонують первинні організації профспілки працівників державних установ.

При цьому, в 6 районах області у всіх органах місцевого самоврядування, які утворили об’єднані територіальні громади функціонують первинні організації профспілки працівників державних установ, зокрема, в Кам’янський район – 2; Катеринопільський район – 2; Маньківський район – 2; Смілянський район – 1; Черкаський район – 1; Чорнобаївський район – 1.

Необхідно зазначити, що в переважній більшості випадків об’єднання територіальних громад в органах місцевого самоврядування, в яких функціонує первинна організація профспілки працівників державних установ, в повній мірі забезпечуються трудові права та гарантії працівників. Єдиним виключенням можна вважати Бузівську сільську раду Жашківського району де відбулося незаконне звільнення працівника.

За активного втручання та допомоги Жашківського райкому та обкому профспілки, за рішенням суду працівника поновлено на роботі і ключове  значення відіграло саме його членство в профспілці.

Працівники обкому тримають на постійному контролі ситуацію щодо утворення первинних організацій профспілки працівників державних установ в ОТГ, а також забезпечення трудових прав працівників в цих органах місцевого самоврядування, постійно проводяться переговори із відповідальними працівниками органів місцевого самоврядування, де вже утворені ОТГ, а також із тими, в яких тільки планується утворення ОТГ, головами райкомів та міськкомів Профспілки.

Члени президії погодилися, що виборним органах профспілки працівників державних установ усіх рівнів необхідно консолідувати зусилля, спрямовані на збереження профспілкового членства в об’єднаних територіальних громадах, а також на створення первинних організацій профспілки працівників державних установ в тих органах місцевого самоврядування, де їх наразі немає.

Майбутнє органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах, а відтак, завдання профспілки працівників державних установ в утворенні в них первинних профспілкових організацій.

Члени президії дійшли висновку, що одним із ключових мотиваційних чинників профспілкового членства в умовах об’єднання територіальних громад може стати дієвий захист працівників – членів профспілки, який буде здійснений під час реорганізації органів місцевого самоврядування.

Тому, виборним органам, як первинних, так і районних, міських, обласної організацій профспілки необхідно вжити всіх передбачених нормативно-правовими актами України заходів щодо забезпечення трудових прав та гарантій працівників під час реформування та реорганізації органів місцевого самоврядування.

З цією метою президією прийнято рішення щодо відзначення позитивної роботи Катеринопільського, Маньківського, Смілянського, Черкаського та Чорнобаївського райкомів профспілки працівників державних установ по створенню первинних організацій профспілки працівників державних установ в утворених об’єднаних територіальних громадах, а також вказати головам Корсунь-Шевченківського (Полтавець Ю. В.), Жашківського (Ковтун К. С.), Канівського (Тарасюк Н. П.) райкомів профспілки на недостатню роботу по створенню (збереженню) первинних організацій профспілки в об’єднаних територіальних громадах.

Виборним органам первинних організацій профспілки працівників державних установ, діючих в органах місцевого самоврядування, які утворюють об’єднанні територіальні, дано доручення розглядати на своїх засіданнях повідомлення адміністрації органів місцевого самоврядування про заплановані заходи вивільнення працівників, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», спільно із кадровими службами аналізувати переважне право залишення на роботі працівників, відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України, а також працівників, які, відповідно до чинного законодавства, не можуть бути звільнені із відповідного органу місцевого самоврядування за ініціативою роботодавця.

У випадках порушення прав працівників під час їх вивільнення у зв’язку із реорганізацією органів місцевого самоврядування, пов’язаною із утворенням ОТГ, профорганізаціям вживати заходів, передбачених законодавством, а також інформувати про відповідні випадки міськком, райком, обком профспілки.

Натомість, міським, районним організаціям профспілки працівників державних установ дано доручення активізувати роботу щодо мотивації профспілкового членства серед працівників органів місцевого самоврядування, які об’єднуються в ОТГ, з метою утворення первинних організацій профспілки працівників державних установ у новостворених органах місцевого самоврядування, а також розглядати на засіданнях виборних органів питання щодо дотримання вимог нормативно-правових актів України під час вивільнення працівників у зв’язку із реорганізацією органів місцевого самоврядування, пов’язаною із утворенням ОТГ.

У випадках порушення прав профспілок або членів профспілки під час проведення реорганізацій органів місцевого самоврядування відповідні територіальні організації повинні інформувати у тижневий термін обком профспілки про кожний факт таких порушень.

Крім того, президія обкому доручила виконавчому апарату обкому профспілки надавати органам місцевого самоврядування консультативно-методичну та практичну допомогу щодо процедур переведення працівників до новоутворених ОТГ, вивільнення працівників у зв’язку із реорганізацією органу місцевого самоврядування, а також продовжити практику проведення виїзних семінарів, під час   яких роз’ясняти вимоги нормативно-правових актів України щодо порядку вивільнення працівників у зв’язку із реорганізацією органів місцевого самоврядування, порядку утворення та реєстрації первинних організацій профспілки працівників державних установ у новоутворених ОТГ, ведення в них колдоговірної роботи, тощо.

З метою полегшення роботи по створенню та реєстрації первинних профспілкових організацій президія обкому затвердила Методичні рекомендації щодо порядку створення первинної профспілкової організації, з якими усі бажаючи можуть ознайомитися на офіційному веб-сайті обласної організації.