RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Профспілка працівників державних установ Черкащини: від минулого до сьогодення.

Профспілка працівників державних установ Черкащини: від минулого до сьогодення.

65 років тому на карті України з’явилася нова область – Черкаська. За час існування наша область сформувалась не лише, як адміністративно-територіальна одиниця, а й важливий економічний і культурний регіон держави, стала для усіх нас «малою батьківщиною». В цьому заслуга працівників різних сфер діяльності – управлінської, виробничої, духовної. Кожен на своїй ділянці роботи намагався зробити свій посильний внесок у загальну справу.

У розв’язанні складних завдань соціально-економічного та культурного розвитку наймолодшої області України завжди активну участь брали і профспілкові комітети, турбуючись про створення для працівників належних умов праці і відпочинку. Серед них – обласний комітет профспілки працівників державних установ.

7 січня 1954 року з 30 районів Київської, Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей утворено Черкаську область. Вже 21 січня рішенням секретаріату ВЦРПС утворено Черкаську обласну раду професійних спілок – облпрофраду. Наступним етапом мало бути створення галузевих обкомів профспілок, зокрема, обкому профспілки працівників державних установ області.

На той час в усіх районах і містах обласного підпорядкування – Черкасах, Умані, Смілі діяли районні, міські комітети профспілки працівників державних установ, для координації яких на території новоутвореної області треба було провести необхідну організаційну робото по сформуванню обкому цієї профспілки.

У зв’язку з цим ЦК профспілки працівників державних установ у Москві 6 лютого 1954 року прийняв рішення про створення обласних комітетів у 6 новоутворених областях РФСР і УРСР, у тому числі і в Черкаській.

Конференція відбулася 16 лютого в червоному куточку Черкаської КЕЧ (комунально-експлуатаційна частина). Для участі в заході, долаючи зимове бездоріжжя, з міст і районів прибуло 49 із 55 обраних делегатів. На конференції обрано обласний комітет у складі 21 члена і 7 кандидатів та ревізійну комісію з 5 осіб. Головою обкому обрано Р.К. Пономаренка, секретарем – А.П. Маричину.

На час організації обкому профспілки в області було 30 райкомів і 2 міськкоми (Черкаси і Умань), які до цього підпорядковувалися обкомам сусідніх областей. Вони об’єднували 5123 члени профспілки, що складало 96.4 відсотка від загальної кількості працюючих.

Становлення і налагодження роботи обкому та його комітетів на місцях відбувалося у досить складних умовах формування адміністративно-управлінського апарату щойно утвореної області, міста і райони якої ще не були єдиним соціально-економічним організмом. Давалася в знаки і необізнаність з місцевими умовами частини прибулих з інших областей керівних кадрів, значна віддаленість окремих районів від обласного центру, недосконалі засоби зв’язку, бездоріжжя.

В практичній роботі, якою доводилося займатися в ті часи працівникам та активістам галузевої профспілки умовно можна виділити два кола питань. Перше, охоплювало виконання традиційних для того часу і зумовлених жорсткими рамками партійного керівництва завдань по «комуністичному вихованню трудящих», організації соціалістичного змагання та політичної освіти, роз’яснення рішень партійних з’їздів і пленумів тощо.

Друге ж, і основне за практичним значенням, коло питань включало роботу по реалізації суто профспілкових і не заідеологізованих завдань – покращення умов та оплати праці, поліпшення житлово-побутових умов працівників, розвиток масової художньої самодіяльності, фізкультури і спорту, оздоровлення і відпочинок членів профспілки. Значна увага приділялася розгляду скарг і пропозицій працівників, контролю за дотриманням чинного законодавства про працю та житлове забезпечення.

В 70-х роках 20 століття профспілка об’єднувала працівників уже 36 міністерств і відомств, що було своєрідним показником розгортання широкомасштабної роботи у всіх галузях економіки і соціальної сфери області.

В кінці 1980-х на Черкащині, як і в інших регіонах України, все більше активізується громадсько-політичне життя, а в суспільстві набирають сили складані і непередбачувані перебудовчі процеси. В таких непростих умовах восени 1989 року відбувається зміна керівництва обкому профспілки працівників державних установ. 23 листопада на звітно-виборній конференції вперше на альтернативній основі головою обкому обрано Кучугурну Катерину Луківну, яка до сьогодні очолює обласну організацію профспілки працівників державних установ.

Одночасно з організаційною перебудовою профспілкового життя в умовах економічної нестабільності соціальної напруги обком і первинні профспілкові організації вели роботу по захисту інтересів працівників у сфері праці, охорони здоров’я, В райкоми, обком профспілки по різних питаннях за допомого та роз’ясненнями зверталося з наболілих питань багато людей. Адже потрапивши в непрості життєві умови, у профспілках вони бачили єдину організацію, де можна отримати захист або підтримку.

  • Та все ж хочу відмітити, що за роки незалежності профспілки кардинально перебудувалися, – розповідає Катерина Кучугурна. – У мене великий досвід профспілкової роботи, мені є з чим порівняти. Я бачила, як працюють профспілки за кордоном – у Латвії, Швеції, Ізраїлі. Правда, нам ще далеко до західного зразка роботи профспілок, але і наша профспілка відповідально захищає права працівників державних установ. Ми надаємо і відстоюємо пропозиції до законодавчих актів. Нашою профспілкою, зокрема, було внесено понад тисячу пропозицій та зауважень до проектів законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування». Ми разом із представниками адміністрацій, управлінням державної служби, органів місцевого самоврядування відпрацьовували норми законів. Так, згідно з нашою пропозицією Законом передбачено, що мінімальний посадовий оклад державного службовця повинен бути на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати. На жаль, до закону внесено зміни, відповідно до яких мінімальний посадовий оклад державного службовця встановлено на рівні двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Питання забезпечення членів профспілки заробітною платою, підвищення розмірів та впорядкування умов оплати праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування постійно перебуває під контролем ЦК Професійної спілки працівників державних установ України та обласного комітету профспілки.

За роки незалежності внаслідок реорганізації, скорочення, ліквідації окремих відомств профспілка зазнала великих втрат щодо чисельності членів профспілки. В окремі профспілки виокремилися колективи «Промінвестбанку», податкової служби, органів статистики, соціальної сфери, Пенсійного фонду, пенітенціарні установи. Це тоді, як усьому світі профспілки об’єднуються, аби бути сильнішими, дієвішими.

Серед головних завдань, які нині стоять перед обласною профспілкою працівників держустанов, це зайнятість, безпечні належні умови праці, гідна заробітна плата державного службовця. Значна увага приділяється навчанню профспілкового активу, проводяться селекторні наради, виїзні семінари. Для вчасного інформування спілчан про роботу профспілки, про зміни у законодавстві в 2004 році засновано газету «Профспілковий вісник», яка стала рупором профспілки працівників державних установ області.

На сайті обласної організації профспілки постійно розміщується інформації про роботу обкому, міськкомів, райкомів, первинних організацій, методичні рекомендації щодо створення, реєстрації первинних організацій, порядку укладання колективних договорів, територіальних угод. Щорічно хостинг сайту понад 25000 відвідувачів.

Обласна організація завжди є складовою суспільного життя нашої держави. Всі організаційні ланки долучалися до волонтерської роботи, з початком військових дій ми організовували збір теплих речей, продуктів харчування, організували пошиття 500 балаклав купили тепловізор, зібрали понад 200000 грн. на допомогу військовим, за що маємо подяку від командування військової частини польова пошта В2332.

Не перелічити скільки за останні роки ЦК Профспілки, обком організовували звернення до владних структур з питань оплати праці спілчан, пенсійного забезпечення колишніх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. В 2015 році в області зібрано 1930 підписів з питань пенсійного забезпечення цих людей.

В державі започатковано низку життєво-важливих реформ. Серед них реформа в органах місцевого самоврядування, створення об’єднаних територіальних громад. Наше завдання не допустити порушення трудового законодавства щодо працівників під час вивільнення чи скорочення. Є проблеми щодо створення первинних організацій у вже створених ОТГ. Причина в нерозумінні керівників щодо створення профорганізацій, окремих керівників обрано на посади на популістських гаслах. Люди просто не мають управлінського досвіду, тому і не вбачають в профспілці помічника і захисника всіх членів колективу.

Сьогодні профспілка працівників державних установ Черкащини налічує понад 7000 членів профспілки, які об’єднані в 487 первинних організацій. Територіальні галузеві угоди діють в 17 районах, колективними договорами охоплено 93,6 % працівників галузі.

В обласній організації проводиться певна робота, спрямована на правовий захист членів профспілки. При міських та районних комітетах профспілки діють громадські юридичні консультації, до складу яких входять 63 фахівці юридичних служб органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, юристи з інших установ та організацій. З початку поточного року в обласній організації функції громадських інспекторів праці виконували 53 члени виборних органів організацій профспілки.

Щорічно з обласної організації профспілки відзначаються переможці обласного та Всеукраїнського галузевого конкурсів на кращий колективний договір та кращу первинну організацію. Обласна профспілка багато років визначається переможцем Всеукраїнського огляду на кращу організацію оздоровлення дітей та підлітків.

Традиційно проводяться галузеві спартакіади серед збірних команд державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та серед збірних команд членів обласної профспілки.

Не залишаються поза увагою питання оздоровлення спілчан та їх дітей. Щороку обкому вишукує сприйнятливі для людей з низькими зарплатами бази відпочинку на морі. В 2018 році  день проживання і харчування в м. Одеса для спілчан коштував 210 грн. Оздоровлено на морі понад 490 осіб, з ним 152 дитини, в дитячих таборах оздоровлено 27 дітей, обком здешевлював кожну путівку на 1000 грн.

По пільгових цінах в санаторії смт Східниця оздоровлено 14 членів профспілки, на 2019 рік за рахунок профбюджету закуплено 20 путівок на проживання в апарт-готелі в смт Східниця і ще 15 путівок за кошти профкомів, вже оздоровилися 15 осіб.

Обком, профкоми організовували екскурсії для спілчан. Так, м. Львів за 2 роки відвідали біля 300 членів профспілки з членами сімей, Чернігів – 40 осіб, Вінницю, каньйони в Буках, конезавод в Жашкові – 100 осіб.

  • У нас дуже хороший актив. Хочеться подякувати за роботу головам міськкомів, райкомів, профкомів, які роками працюють на громадських засадах. Завдяки їм профспілка працівників державних установ користується авторитетом. Свідченням цього є те, що координаційні ради у шести районах очолюють саме наші керівники райкомів, – підсумовує Катерина Кучугурна.