RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Профспілка внесла пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»

Профспілка внесла пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»

ЦК Профспілки розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» (далі – проект постанови) та повідомляє про таке.

ЦК Профспілки в цілому підтримує проект постанови в частині збільшення розмірів посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування та врегламентування виплат надбавок за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування.

Разом з тим, Профспілка надає низку пропозиції до означеного проекту постанови.

В тексті самої постанови необхідно встановити термін, з якого застосовується означений нормативно-правовий акт. На нашу думку та враховуючи, що розміри посадових окладів державних службовців збільшено з 01 січня 2018 року, проект постанови необхідно застосовувати саме із 01 січня 2018 року, але не пізніше ніж із 01 лютого 2018 року.

Необхідно внести зміни до абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (далі – постанова КМУ № 268). Так, зокрема, вказаною нормою передбачається, що Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

Разом із тим, із 01.05.2016 року введено в дію Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VII, яким змінено категорії посад та умови оплати праці державних службовців.

Тому, Профспілка пропонує проект постанови КМУ доповнити наступним абзацом:

«абзац другий пункту 1 викласти у наступній редакції:

«Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією постановою і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.».

Проект постанови доповнити пунктом наступного змісту:

«Абзац другий підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 після слів та знаків «ранг державного службовця (доповнити словами та знаками «ранг посадової особи місцевого самоврядування,» і далі за текстом.

Необхідність внесення відповідних змін обумовлено тим, що статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються ранги посадових осіб місцевого самоврядування. Таким чином, під час встановлення посадовим особам місцевого самоврядування надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи необхідно враховувати саме ранг посадової особи місцевого самоврядування, а не ранг державного службовця.

Проект постанови доповнити пунктом наступного змісту:

«Абзац другий підпункту 2 пункту 1 викласти у наступній редакції:

«Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу, який є додатком до колективного договору відповідного органу. Якщо колективний договір у відповідному органі не укладено, керівник зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;».

Внесення відповідних змін обумовлюється тим, що відповідно до абзацу 4 частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України передбачено, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).

Вважаємо за необхідне внести зміни до додатку 57 Постанови КМУ № 268, відповідно до якого затверджено розміри надбавок за ранг посадових осіб місцевого самоврядування.

Так, зокрема, розміри надбавок за ранг посадових осіб місцевого самоврядування не переглядався із 1999 року (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288). Проте, у 1999 році мінімальний розмір надбавки за 15 ранг посадової особи місцевого самоврядування (на той час державного службовця) складав понад 60% до мінімальної заробітної плати по державі (74 грн.), максимальний за 1 ранг – майже 190% до мінімальної заробітної плати.

Наразі, запропонований проект постанови передбачає, що мінімальний розмір надбавки за 15 ранг посадової особи місцевого самоврядування становить лише 1,2 % до мінімальної заробітної плати (3723 грн.), максимальний за 1 ранг – менше 4,3% до мінімальної заробітної плати.

Тому, пропонуємо переглянути розмір надбавок за ранг посадових осіб місцевого самоврядування, збільшивши його щонайменше у 2 рази, до того, як буде ухвалено та введено в дію новий Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та, відповідно, приведено у відповідність дану надбавку до рівня державних службовців.

Крім того, в додатку № 48 проекту постанови місячні посадові оклади керівним працівникам і спеціалістам апарату обласних рад пропонується встановити, в основному, на рівні посадових окладів державних службовців обласної державної адміністрації. Разом з тим, місячний посадовий оклад керуючого справами обласної ради пропонується встановити в розмірі 9500 грн., що на 1000 грн. менше від посадового окладу керівника апарату облдержадміністрації (10500 грн.).

Враховуючи вищевикладене і те, що законопроектом “Про службу в органах місцевого самоврядування” на керуючих справами відповідних рад  передбачено покладення функцій керівника служби в органах місцевого самоврядування, вважаємо за доцільне переглянути розмір посадового  окладу за цією посадою в сторону збільшення.

Аналогічні зміни, щодо розміру посадового окладу керуючому справами, пропонується внести у додаток № 49.

Водночас, необхідно збільшити посадовий оклад спеціаліста 1 категорії апарату обласної ради, оскільки його оклад (4000 грн.) менший від посадового окладу спеціаліста 1 категорії міської ради (1-П група міст) на 100 та 50 грн. відповідно.

Також потребує серйозного доопрацювання додаток № 50 проекту постанови в частині посадових окладів керівним працівникам і спеціалістам апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, оскільки вони є необґрунтовано занижені. Так, оклад начальника відділу, головного бухгалтера навіть в містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб пропонується встановити в розмірі 5300 грн., тоді як посадовий оклад таких працівників в районних радах цих міст передбачений в розмірі 6300 грн. (додаток № 52).

Аналогічно по посаді завідувача сектору, відповідно 5200 грн. в місті та 5300 грн. в районі цього міста.

Посадовий оклад заступника міського голови (1 група міст) передбачений в розмірі 8800 грн., тоді як посадовий оклад заступника голови районної ради в цьому ж місті – 9800 грн.

Доцільно переглянути та збільшити передбачені проектом постанови посадові оклади керівникам об’єднаних територіальних громад (додаток № 50), у зв’язку з розширенням повноважень громад та передачею їм  більшості  функцій управління від районних державних адміністрацій та районних рад. Запропоновані проектом постанови розміри посадових окладів цій категорії працівників не в повній мірі  поєднуються з їх відповідальністю та навантаженням і є значно нижчі від посадових окладів керівників районних рад.

З урахуванням зазначеного, ЦК Профспілки не погоджує проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» та рекомендує його доопрацювати.