RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Працівники обкому працюють в області

Працівники обкому працюють в області

В період часу із 31 жовтня до 03 листопада поточного року працівники виконавчого апарату Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ здійснили службові відрядження до міста Умань та Тальнівського, Христинівського і Уманського районів Черкаської області.

В рамках заходу заступник голови обкому Василь Олійник та головний спеціаліст з питань організаційної роботи та соціального захисту Юрій Березюк проводили зустрічі із відповідальними посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, вивчали стан роботи та надавали методично-консультативні рекомендації райкомам, міськкому, первинним профспілковим організаціям, проводили навчальні семінари для профспілкових активістів.

Так, зокрема, під час  робочої поїздки проведено зустріч із головою Уманської районної ради Оксаною Супрунець, а також керуючими справами районних рад та керівниками апаратів райдержадміністрацій, сільськими головами та секретарями сільських рад, головами райкомів та міському профспілки, під час яких обговорювалися актуальні питання профспілкового руху в Україні, основні виклики сьогодення, які стоять перед працівниками державних органів та органів місцевого самоврядування, а також шляхів захисту їх соціальних та трудових прав і гарантій, перспективи та переваги утворення первинних профспілкових організацій профспілки працівників державних установ в утворених об’єднаних територіальних громадах.

Під час проведення навчань, які проводилися окремо для кожного району, працівники обкому ознайомлювали учасників семінарів із діяльністю Центрального комітету та обкому Профспілки, висвітлювали основні напрямки роботи цих органів по захисту трудових та соціальних прав членів профспілки, пояснювали положення нормативно-правових актів, до яких пропонується внесення змін за ініціативою профспілкових органів, наголошували на процедурах колдоговірної роботи.

Особливу увагу під час проведення семінарів сконцентровано на роз’ясненні порядку дій керівництва органів місцевого самоврядування та первинних профспілкових організацій в умовах реорганізацій органів місцевого самоврядування, які відбуваються в умовах об’єднання територіальних громад, зокрема процедури попередження первинних профспілкових організацій про заплановані заходи щодо можливого звільнення працівників у зв’язку із створенням ОТГ, попередження працівників про можливе вивільнення та про зміни істотних умов праці, порядку переведення працівників та дії профспілки за цих умов тощо.

Також наголошувалося на здійсненні представниками профспілки громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, дотриманням роботодавцем положень колективного договору, участі профспілки у формуванні бюджетних запитів.

Важливий акцент під час проведення навчань також ставився на положеннях проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який допрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіонального розвитку та місцевого самоврядування після надходження пропозицій Президента України та який внесено на розгляд Верховної Ради України, а також на першочергових діях органів місцевого самоврядування після введення його у дію.

В рамках вивчення стану роботи та надання методично-консультативної допомоги райкомам, міськкому, первинним організаціям профспілки працівників державних установ працівники обкому надавали практичні рекомендації щодо удосконалення роботи профспілкових організацій з питань діяльності громадських юридичних консультацій, здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства та функціонування громадських інспекторів праці, в тому числі здійснення контролю за системою оплати та умовами праці, реалізацією працівниками конституційного права на відпочинок.

Також, працівниками обкому аналізувалися положення колективних договорів, а також надавалися практичні поради щодо удосконалення їх змісту, включення до них додаткових норм, які б надавали працівникам додаткові пільги та гарантії, а також процедури здійснення контролю за дотриманням двосторонніх зобов’язань та звітування перед трудовими колективами.

Узагальнені матеріали робочої поїздки будуть винесені на розгляд президії Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ, після чого будуть надані практичні рекомендації іншим райкомам та міськкомам по удосконаленню роботи виборних профспілкових органів.