RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Основою мотивації профспілкового членства має бути захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівника – за матеріалами пленуму Черкаського обкому профспілки працівників державних установ

Основою мотивації профспілкового членства має бути захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівника – за матеріалами пленуму Черкаського обкому профспілки працівників державних установ

14 червня поточного року відбувся пленум Черкаського обласного комітету профспілки працівників державних установ.

Відкриваючи пленарне засідання, голова обкому профспілки Катерина Кучугурна наголосила на важливості консолідації спільних зусиль щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників, на важливій місії, яка стоїть перед профспілками, щодо забезпечення сталого економічного розвитку держави, підвищення соціальних стандартів життя її громадян, забезпеченні конституційних та законних прав людей праці.

Саме тому, на розгляд членів обкому профспілки виносився розгляд питання про роботу виборних органів обласної організації профспілки по соціально-економічному і правовому захисту членів профспілки в умовах проведення структурних реформ в Україні, по якому доповідав заступник голови обкому профспілки Василь Олійник.

Так, зокрема, у своєму виступі В. Олійник розкрив зміст, досягнення та перспективи на майбутнє соціального діалогу, який ведеться виборними органами профспілки на загальнодержавному і центральному рівнях, на рівні області, району, міста та конкретної первинної профспілкової організації.

Також, в доповіді детально проаналізовано стан здійснення профспілковими органами громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, правової та правозахисної роботи, діяльності громадських юридичних консультацій, та зазначено, що профспілки мають стати центрами надання правової допомоги для своїх членів. Працівник завжди повинен мати можливість отримати відповідні роз’яснення щодо його трудових прав та гарантій, а також бути впевненим, що профспілка зможе відстояти та захистити його права.

Окремо зосереджено увагу членів обкому на навчанні профспілкового активу, оскільки важко говорити про належним чином організований захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, якщо члени виборних профспілкових органів самі не знають та не розуміють змісту трудових прав працівників, порядку їх відстоювання та захисту.

Проаналізовано також діяльність виборних органів Профспілки всіх рівнів щодо удосконалення законодавства, відстоювання прав ветеранів профспілки, підвищення рівня матеріального забезпечення працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

На пленумі виступили: голова Золотоніського міськрайонного комітету профспілки Сергій Стрижак, голова профкому управління поліції охорони в області Алла Білова, профорганізатор обласної газети «Черкаський край» Наталія Віргуш, голова Лисянського райкому профспілки Володимир Жмурко, голова профкому КП «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» Ганна Горошнюк, голова профкому Позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради Людмила Теплюк та голова Смілянського райкому профспілки Ніна Дем’яненко.

Завершуючи обговорення даного питання виступила голова обкому Катерина Кучугурна, яка вчергове наголосила, що сила Профспілок – в єдності, що працівники найбільше захищені в тих колективах, де кожен усвідомлює небезпеку власної байдужості, що тільки віддаючи свої сили та енергію на користь колективу шляхом виконання громадських обов’язків та завдань в профспілці, працівник буде найбільше захищений від будь-яких можливих неправомірних дій керівництва.

Натомість, профспілкові органи мають постійно виконувати свій обов’язок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників, як безпосередньо в трудовому колективі, так і під час ведення соціального діалогу на всіх рівнях, а відтак, Катерина Луківна особливо наголосила на обов’язковості виконання всіма профспілковими органами та організаціями рішень, які приймаються вищими за рівнем виборними органами профспілки, а також підтримки таких рішень, організації їх виконання та впровадження у відповідних організаціях.

Тому, дії всіх профспілкових органів мають бути спрямовані на консолідацію спільних зусиль, спрямованих на досягнення статутних цілей Профспілки, всі органи Профспілки мають діяти в одному напрямку, метою якого є захищеність і добробут працівників.

Члени обкому погодилися із необхідністю посилення роботи, спрямованої на захист трудових та соціально-економічних прав працівників, яка має бути основою мотивації профспілкового членства для працівників, а тому, ухвалили рішення, спрямоване на удосконалення діяльності виборних органів обласної організації профспілки працівників державних установ стосовно ведення соціального діалогу, діяльності громадських інспекторів праці та юридичних консультацій, навчання профспілкового активу та широкого висвітлення власної діяльності з метою популяризації профспілкового руху.

Наступним важливим питанням порядку денного був розгляд виконання профспілкового бюджету обласної організації профспілки працівників державних установ за 2017 рік та затвердження кошторису на 2018 рік.

Головний бухгалтер виконавчого апарату обкому профспілки Ірина Свергунова доповіла членам обкому про виконання профспілкового бюджету за 2017 рік, проаналізувала напрямки та розміри витрат, на які спрямовувалися профспілкові внески, а також ознайомила присутніх із проектом бюджету на 2018 рік, який попередньо узгоджено президією обкому профспілки.

За результатами розгляду питання членами обкому затверджено зведений фінансовий звіт про виконання профспілкового бюджету за 2017 рік та кошторис обласної організації профспілки працівників державних установ на 2018 рік, порядок та розміри відрахувань членських профспілкових внесків  в обласній профспілці, а також суми грошових заохочувальних виплат, нецільової матеріальної та безповоротної фінансової допомоги з профбюджету обкому профспілки на 2018 рік

Також, на пленумі голова обкому профспілки Катерина Кучугурна вручила нагороди переможцям та лауреатам обласного та Всеукраїнського галузевих конкурсів на кращий колективний договір, а також відзнаки профспілковим активістам, які досягнули найкращих результатів у сфері ведення соціального діалогу та захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.