RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » НФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ про реалізацію центральним, регіональними, територіальними комітетами і комітетами первинних організацій Профспілки Програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2015 – 2020 роки

НФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ про реалізацію центральним, регіональними, територіальними комітетами і комітетами первинних організацій Профспілки Програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2015 – 2020 роки

З метою реалізації основних завдань щодо посилення захисту трудових, соціально-економічних і трудових прав та інтересів спілчан організації Профспілки впродовж звітного періоду вживають комплекс заходів з реалізації програмних завдань за напрямами:

 

  1. Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів

Захист прав та інтересів державних службовців вимагає від Профспілки професійності, оперативності та залучення всіх можливих законних засобів для досягнення позитивного результату. На засадах соціального партнерства Профспілка приймає участь у формуванні державної політики у сфері державної служби.

Опціями для цього є робота представників Профспілки в Національній тристоронній соціально-економічній раді, громадських радах та колегіях при центральних та місцевих органах виконавчої влади, робочих групах, конкурсних та дисциплінарних комісіях.

Профспілка, захищаючи права державних службовців на гідну працю, залучає міжнародне профспілкове співтовариство, є голосом українських державних службовців не лише в Україні, а також у європейському профспілковому співтоваристві. Профспілка входить до Інтернаціоналу громадського обслуговування та Європейської федерації профспілок громадського обслуговування. Голова Профспілки є членом Комітету з національного та європейського врядування та Комітету з місцевого управління.

Одним із ключових шляхів захисту є розробка пропозицій до нормативно-правових актів з питань державної служби, опрацювання проектів актів законодавства, що надійшли на погодження до СПО профспілок на всеукраїнському рівні, та підготовка відповідних пропозицій. Щороку в середньому опрацьовується більш ніж 130 проектів нормативно – правових актів та лише за 11 місяців поточного року Профспілкою вже опрацьовано понад 138 проектів. Всі вони стосуються широкого спектру управлінських питань.

Водночас, є проекти нормативно – правових актів, які, на жаль, не надходять на погодження профспілковій стороні. Як правило, це такі акти, які звужують трудові та соціально-економічні права спілчан. Разом з тим, з метою недопущення їх впровадження застосовуються всі можливості солідарної роботи всіх ланок Профспілки.

Так, завдяки послідовній роботі Профспілки ще у 2016 році вдалося відстояти свою позицію та знайти ряд компромісних рішень з урядовою стороною, на початковому етапі впровадження Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, (далі – Закон № 889). Зокрема, в цей період гостро постало питання забезпечення видатків на оплату праці державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, яке було надзвичайно чутливим як для кожного працюючого, так і для організацій Профспілки усіх рівнів.

Були випадки затримки виплат та заборгованості заробітної плати працівникам обласних, районних держадміністрацій та їх структурних підрозділів. Майже постійного характеру набувала практика надання «примусових» відпусток без збереження заробітної плати та переведення працівників на роботу у режимі неповного робочого часу, невиплати вчасно допомоги на оздоровлення під час надання щорічних відпусток, виплати відпускних коштів частинами.

Профспілкою проводилась системна робота щодо оперативного вирішення зазначених проблем. Так, 09.09.2016 р. на пленумі ЦК Профспілки з цих питань було заслухано голову Нацдержслужби України К.О. Ващенка, заступника міністра фінансів України – керівника апарату Є.В. Капінуса, заступника голови ФПУ О.О. Шубіна, заступника міністра соціальної політики О.П.Крентовську. Наполеглива позиція Профспілки та чітка аргументація, дали змогу оперативно виправити ситуацію із затримкою розрахунків по заробітній платі працівникам місцевих державних адміністрацій, що мала місце у 2016 році, шляхом внесення змін до Державного бюджету в частині збільшення асигнувань на оплату праці.

Завдяки вжитим заходам у 2017 році, ЦК Профспілки вдалося відстояти питання щодо підвищення посадових окладів окремих категорій державних службовців за 7 та 8 групами оплати праці районного рівня; недопущення звуження економічних прав державних службовців в частині встановлювання державним службовцям додаткових стимулюючих виплат; врегулювання умов оплати праці посадовим особам органів місцевого самоврядування; збільшення розміру добових витрат на відрядження і граничних сум витрат на найм житлового приміщення, працівникам, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Незважаючи на проведену Профспілкою роботу по імплементації в Закон № 889 норм, які гарантували б належний рівень оплати праці державних службовців, виходячи з того, що посадовий оклад державного службовця на найнижчій посаді мав відповідати двом розмірам мінімальної заробітної плати, внесенням змін у 2017 році у Закон № 889 в частині розрахункової одиниці, а саме з розміру мінімальної заробітної плати – на розмір прожиткового мінімуму, перекреслено основні принципи реформування оплати праці, що закладалися Законом. Насамперед, зміна розрахункової одиниці для розрахунку посадового окладу відобразилась на розмірах посадових окладів державних службовців, зокрема місцевих державних адміністрацій. Тому для Профспілки залишається ключовим завданням продовжувати роботу щодо реформування системи оплати праці та структури заробітної плати державних службовців та відновлення норми Закону №889, а саме розмір посадового окладу групи 9 на рівні двох мінімальних заробітних плат, або по новій розрахунковій одиниці для розрахунку посадового окладу – чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Налагоджений соціальний діалог ЦК Профспілки з Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Національним агентством України з питань державної служби, а також із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, сприяв щорічному збільшенню обсягів видатків на оплату праці органів виконавчої влади, зокрема 2491,5 млн. грн. у 2015 році, 4058,2 млн. грн. у 2016 році, 6235,0 млн. грн. у 2017 році, та визначенню прогнозних показників у проекті Державного бюджету України на 2018 рік у розмірі 9040,7 млн. грн., що становить ріст відповідно 162, 9% , 250,3% , та 362,9 % до рівня 2015 року.

Починаючи з 2017 року Профспілка системно звертається до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо прийняття нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Завдяки активним діям Профспілки в рамках соціального діалогу, урядом щорічно приймалися нормативно-правові акти щодо осучаснення посадових окладів та умов оплати праці посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Незважаючи на сталу позицію урядової сторони, що базується на відсутності у державному бюджеті коштів, ЦК Профспілки спільно із профспілками бюджетної сфери впродовж багатьох років також працює над питанням щодо удосконалення оплати праці працівників, розмір якої визначається відповідно до Єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС). Профспілка відстоює позицію щодо зменшення кількості тарифних розрядів ЄТС, встановлення міжтарифних співвідношень з однаковим «кроком» та збільшення тарифних коефіцієнтів.

Ці питання неодноразово розглядалися спільно з фахівцями Мінсоцполітики, а також у рамках спеціально створеної робочої групи з реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери, членом якої є Голова Профспілки.

Оплата праці значної частини працівників бюджетної сфери, що здійснюється на основі ЄТС, в якій мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) працівника І розряду ЄТС в порушення Закону України «Про оплату праці» протягом 2013-2019 років встановлювався Урядом у розмірах, що є суттєво нижчими від розміру мінімальної заробітної плати.

2019 рік для роботи Профспілки приніс нові виклики.

Так, наприклад, 19 червня п.р. на засідання уряду був внесений проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» (далі – проект постанови), який стосувався скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 50%.

Зазначене питання не опрацьовувалося сторонами соціального діалогу і не виносилося на розгляд урядових комітетів і наслідком мало б стати вивільнення більш як 27 тис. працівників місцевих державних адміністрацій станом на 1 січня 2020 року.

З метою оперативного реагування на порушення законодавства про соціальний діалог, Профспілка створила Робочий штаб для здійснення комплексу заходів по захисту трудових прав працівників РДА, направила відповідного листа Кабінету Міністрів України, звернулась до СПО щодо звернення до Прем’єр-Міністра України з цього питання, до Уряду стосовно заходів мінімізації впливу скорочення граничної чисельності РДА на їх працівників.

Проте, 30.08.2019, постанова КМУ, якою було анонсовано суттєве скорочення працівників РДА, все ж таки була опублікована із терміном набрання чинності з 01.01.2020 року.

Профспілка і далі вживала всіх заходів щодо недопущення масових вивільнень. 24 жовтня 2019 року, відбулась робоча зустріч за участю керівництва Секретаріату Уряду, представників зацікавлених міністерств,  Державного центру зайнятості, науково-експертних спеціалістів та керівництва Профспілки. Було обговорено рекомендації щодо оптимізації чисельності працівників та структурних підрозділів РДА в умовах проведення децентралізації та наголошено на необхідності диференційованого підходу, напрацювання соціальних гарантій та чіткого дотримання трудового законодавства в контексті проведення оптимізації.

На рівні регіональних організацій Профспілки здійснювався моніторинг рішень місцевих органів влади з даного питання, та інформування Голови Профспілки щодо ситуації з передбачуваним вивільненням.

29 жовтня ЦК Профспілки в черговий раз звернулась до КМУ з вимогою – при прийнятті законодавчих актів щодо питань скорочення, вивільнення працівників, враховувати необхідність обов’язкового дотримання статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». А вже на початку листопада Голова Профспілки взяв участь у робочій нараді у Секретаріаті КМУ із зазначених питань, де наполягав на внесених раніше пропозиціях щодо створення спеціальної державної програми зайнятості для державних службовців, які підлягають скороченню та поверненні скасованих гарантій щодо дострокового виходу на пенсію у разі скорочення, зосередивши увагу на необхідності першочергового скорочення вакантних посад.

А вже 03 листопада 2019 року КМУ була прийнята постанова № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746».

Результатом роботи Профспілки став перегляд підходів урядовою стороною до намічуваних вивільнень, зокрема проведено попереднє функціональне обстеження функцій районних державних адміністрацій, уточнена кількість працюючих, функції які зникають у зв’язку з переходом повноважень до ОТГ тощо.

Таким чином, було суттєво зменшено кількість осіб, що підпадають під скорочення, і ця кількість становить 18147 замість запланованих попередньою постановою 27000 осіб, причому 7978 (43,96%) із 18147 є вакансіями.

Крім того, 07.11.2019 відбулася робоча зустріч керівництва Профспілки та представників Державного центра зайнятості з питань запобігання негативних наслідків скорочення державних службовців щодо реалізації зазначеної постанови КМУ, зокрема, недопущення порушень трудового законодавства при масовому скороченню (в межах компетенції двох сторін). За результатами зустрічі підписано Протокол про співпрацю щодо дотримання чинного трудового законодавства в ситуації вивільнення державних службовців та інших категорій працівників, які є членами Профспілки та сприяння наступному їх працевлаштуванню.

Разом з тим, Профспілка наголошує на безпрецедентності таких скорочень і вимагає від уряду дієвих заходів для мінімізації наслідків масових вивільнень.

Профспілка активно долучилась до роботи у засіданнях підкомітету та Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо опрацювання та надання позиції до законопроекту № 1066 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

Зазначений законопроект не проходив попередніх консультацій та обговорень з громадськістю, зокрема з профспілковою стороною. Незважаючи на це, Профспілка в оперативному режимі опрацювала доступний текст законопроекту і, під час його обговорення на двох засіданнях підкомітету та двох засіданнях комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, висловила та представила свої письмові пропозиції щодо нових змін до Закону № 889. Окрім цього, всім народним депутатам були направлені персональні звернення щодо врахування пропозицій Профспілки під час прийняття законопроекту №1066.

Попри намагання, з боку депутатського корпусу, внесення змін до цього закону, інколи вкрай радикальних, в бік погіршення соціально-економічних інтересів та трудових прав державних службовців, Профспілці вдалося переконати членів Комітету в необхідності залишення у Законі №889 окремих норм, які планувались вилучити із Закону, зокрема щодо поширення Кодексу законів про працю, щодо встановленого розміру посадового окладу на найнижчій посаді категорії «В».

За результатами другого читання було залишено в діючій редакції частину 3 статті 5 Закону № 889, а саме положення про те, що «дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом». Не залишились поза межами правового регулювання і питання колективно-договірного регулювання та охорони праці.

Підтримуючи необхідність встановлення справедливого механізму розподілу доходів, раціонального та ефективного використання державних коштів, Профспілка відстоювала і відстоює позицію, що загалом політика оплати праці має базуватися на системних (а не одноразових вибірково-точкових) принципах і стандартах, і, що необхідно розробити й запровадити в країні систему оплати праці, яка б відповідала європейським стандартам.

Тому, збереження структури заробітної плати державного службовця, залишення законодавчо встановленого мінімального розміру посадового окладу для посад категорії «В» на рівні не менш як два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, дає можливість продовжити нашу роботу щодо наближення заробітної плати на всіх посадах державної служби до рівня конкурентоспроможних на ринку праці.

Профспілка погоджується з необхідністю продовження реформування державної служби, але без утисків трудових прав державних службовців, так і усіх працюючих. Про ситуацію, що склалась із Законом № 889 було поінформовано міжнародну профспілкову спільноту, а також направлено відповідне звернення до Міжнародної організації праці.

З метою подальшого відстоювання трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан, ми і надалі продовжуємо роботу по моніторингу стану дотримання трудових прав державних службовців та працівників органів державної влади, застосовуючи для цього всі законодавчі механізми.

Крім того, Профспілка продовжує відстоювати свою позицію щодо гідного рівня оплати праці на державній службі, особливо її гарантованої частини. Ця позиція Профспілки є незмінною і надалі буде послідовно просуватись – посадовий оклад має становити не менше 90% в структурі заробітної плати.

Одним із найбільш дієвих інструментів захисту члена профспілки є колективний договір, а недопущення порушення його норм є головним завданням виборних органів Профспілки.

Стан колективно-договірної роботи в організаціях Профспілки неодноразово заслуховувався на засіданнях президії ЦК Профспілки. Зазначеній тематиці присвячувались семінари, круглі столи, навчальні модулі.

Так, у 2017 році у м. Житомир Профспілкою проведено круглий стіл  на тему: «Колективно-договірна робота в організаціях Профспілки: стан, проблеми та шляхи її удосконалення». За результатами роботи, учасниками круглого столу були напрацьовані рекомендації усім виборним органам Профспілки, зокрема і первинним організаціям.

З метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи, посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців, а також виявлення та широкого розповсюдження кращого досвіду цієї роботи, мотивації профспілкового членства, у Профспілці щорічно проводився конкурс на кращий колективний договір Профспілки. Переможці конкурсу Профспілки приймали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір, який організує і проводить Федерація профспілок України.

Майже у всіх колективних договорах передбачено та виконуються  норми щодо забезпечення продуктивної зайнятості, зростання рівня заробітної плати, створення безпечних і нешкідливих умов праці та додаткові пільги, гарантії для працівників у порівнянні із чинним законодавством.

Станом на 01.04.2019 року у Профспілці укладено та діє 7304 колективних договорів, що складає 95,8% від загальної кількості первинних організацій Профспілки (7626 первинок). Колективними договорами охоплено 240903 працівника, що складає 92,7% від загальної кількості працюючих в організаціях Профспілки.

Право на колективні переговори визнано в міжнародних актах одним з основних принципів і прав у сфері праці.

Право на переговори повинно поважатись, зміцнюватись і підкріплюватись правом на страйк та акції протесту.

14 листопада представники Профспілки долучилась до солідарної акції Всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань ФПУ. До столиці приїхали представники всіх галузей та регіонів України, щоб висловити протест проти антисоціальної політики держави, порушенню та нехтуванню норм трудового законодавства, прийняття важливих законопроектів в «турборежимі» та нехтування правами людини праці.

На акції виступив Голова Профспілки Ю.Піжук, висловивши обурення огульним скороченням, яке відбувається в сфері державної служби, зокрема щодо службовців районних державних адміністрацій, нехтуванням їх трудовими правами. Під час акції представники від Профспілки висловили свої вимоги: «Ні! огульному скороченню державних службовців», «Профспілка ЗА належне фінансування державної служби», «Профспілка ЗА належну оплату праці державних службовців», «Профспілка ЗА соціальну відповідальність держави», «Державо! Поважай права своїх службовців».

Профспілка, в ході переговорів на всіх рівнях соціального діалогу, укладання Генеральної та галузевих угод, докладає максимум зусиль щоб домогтися покращення умов праці і розширення прав наших спілчан.

Впровадження Закону України від 10.12.2015 № 889 «Про державну службу» мало б стати базою для розбудови стабільної, відкритої держави, формування професійної та ефективної системи державного управління. Однак, практична реалізація нового законодавства про державну службу, в силу різних причин, на жаль, ще не забезпечила гідного рівня оплати праці державних службовців, особливо на найнижчих посадах.

Головний сегмент роботи – це питання оплати праці, відстоювання прав державних службовців на належний її рівень.

Заслуговує уваги представництво Профспілки у робочій групі з внесення змін до Закону України «Про державну службу». Свою позицію щодо гідного рівня оплати праці на державній службі, особливо її гарантованої частини, Профспілка відстоювала, приймаючи участь у засіданнях робочої групи з підготовки змін до Закону України «Про державну службу» та проекту Концепції реформування системи оплати праці державних службовців, яка у 2019 році працювала під патронатом НАДС. Ця позиція Профспілки є незмінною і надалі буде послідовно просуватись – посадовий оклад має становити не менше 90% в структурі заробітної плати.

Тому для Профспілки залишається пріоритетним завданням – відновлення норми Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889, а саме в частині розміру посадового окладу групи 9 на рівні двох мінімальних заробітних плат, або розміру середньої заробітної плати в Україні.

Викликом для Профспілки також є питання відновлення прав колишніх державних службовців, на перерахунок їх пенсій.

У зв’язку із вступом в дію з 1 травня 2016 року нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889–VІІІ пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто на загальних підставах.

Через зміни законодавства зазначена категорія пенсіонерів втратила право на перерахунок пенсії, отримуючи пенсію у суттєво меншому розмірі від тих державних службовців, яким пенсію призначено після 1 травня 2016 року.

Представники Профспілки повністю підтримала подання від 51 народного депутата минулого скликання щодо перерахунку пенсій державних службовців до Конституційного суду України, зокрема народних депутатів України С. Капліна, С.Міщенка та Ю.Одарченка, які зареєстрували в Конституційному Суді України подання щодо неконституційності неперерахунку пенсій державним службовцям, які вийшли на заслужений відпочинок до 2016 року (18.04.2018). Крім того, ЦК Профспілки звернувся листом до Голови Верховної Ради України, якого передав через народного депутата України минулого скликання, представника профспілок у Парламенті С. Капліна.

З метою врегулювання зазначеного питання Профспілкою проводиться системна робота, а саме направляються звернення до парламенту, урядової сторони, Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уповноваженого ВРУ з прав людини; активна участь представників Профспілки у засіданнях профільного Комітету ВРУ, консультаціях та переговорах з секретаріатом КМУ, Міністерством соціальної політики України тощо.

Крім того, 15 листопада 2019 року представники Профспілки, пенсіонери – ветерани державної служби зустрілися з Уповноваженим ВРУ з прав людини Л. Денісовою.

У ході робочої зустрічі Омбудсмен у невідкладному порядку підписала подання до Конституційного суду України щодо визнання неконституційними положення ст. 90, підпункту 1 пункту 2 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення ЗУ «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, частини сьомої ст. 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ.

 

  1. Правовий захист членів Профспілки

ЦК Профспілки розроблено та затверджено президією нормативні акти щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю; направляються на навчання (підвищення кваліфікації) правові громадські інспектори праці до Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ; залучаються адвокати для представництва в судах при розгляді трудових спорів.

З метою вирішення питань, пов’язаних з соціальним захистом державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ЦК Профспілки проводиться значна аналітична робота та робота над законопроектами. Здійснюючи попереднє опрацювання законопроектів, проектів нормативно-правових актів КМУ, міністерств та відомств, Профспілкою не погоджено жоден з тих, які погіршували соціально-економічний стан працюючих.

ЦК Профспілки, регіональні організації систематично проводили контроль за отриманням законодавства про працю та профспілкових прав. Проте, у звітному періоді мали місце факти здійснення тиску як на профспілкові організації, так і на членів Профспілки з метою примусового розпуску профспілкової організації, не звільнених керівників виборних органів Профспілки позбавляли права на отримання допомоги по безробіттю, роботодавцями не виконувались окремі зобов’язання по колективних договорах.

Впродовж звітного періоду все ж зберігається стала тенденція наявності порушень з питань оплати праці, звільнення та переведення, зміни істотних умов праці. Результати правозахисної роботи свідчать, що протягом першої половини 2019 року найбільша частка порушень виявлена з питань звільнення та переведення – 37,9% (36 випадків), що на рівні аналогічного періоду минулого року. Крім того, у І півріччі 2019 року виявлено 21 порушення з питань оплати праці, 13 із зміни істотних умов праці та інші.

  1. Обстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, їхніх сімей

Профспілкою, на виконання статутного завдання щодо реалізації заходів з оздоровлення і відпочинку членів Профспілки та членів їх сімей, щорічно проводиться робота по оздоровленню і відпочинку спілчан, зокрема їх дітей.

Так, за узагальненою інформацією регіональних організацій Профспілки влітку 2019 року оздоровилося 4848 дітей, що на 523 дитини більше, ніж у 2018 році. У т.ч. у поточному році у власному регіоні оздоровилося 3327 дітей, за межами регіону – 1521 дитина.

Крім того, у порівнянні з минулим роком збільшилося кількість оздоровлених дітей при тривалості зміни 7-12 днів на 513 дітей (всього оздоровилося 513 дітей ), 14 днів на 498 дітей (всього – 2069 дітей), 18 днів – 145 дітей (всього – 908 дітей), але зменшилося оздоровлених дітей при тривалості зміни 21 день на 633 дитини (всього оздоровилося 1358 дітей).

На оздоровлення дітей у 2019 році залучено 27098 тисяч гривень, що на 3143,8 тисяч гривень більше ніж у 2018 році, при цьому батьківська доплата зменшилася на 712,7 тисяч гривень, тоді як доплата за рахунок профспілкової організації збільшилася на 1762,9 тисяч гривень і склала 8208,9 тисяч гривень.

Збільшення залучених коштів на оздоровлення дітей на 12% зумовлено підвищенням вартості дитячої путівки в оздоровчих закладах у середньому на 22 відсотки.

  1. Молодіжна політика

Програмою дій Профспілки працівників державних установ України на 2015-2020 роки молодіжний напрям профспілкової діяльності визначений одним із пріоритетних як на рівні Центрального комітету, так і на рівні регіональних, територіальних та первинних організацій Профспілки. Реалізація виконання програми дій щодо залучення молоді до профспілкової роботи та навчання профспілкових лідерів, посилення соціальної захищеності молоді через внесення до галузевих угод та колдоговорів зобов’язань сторін, спрямованих на підвищення ефективності молодіжної політики, координації діяльності Профспілки стосовно роботи з молоддю здійснюється через діяльність Молодіжної ради Профспілки.

Молодіжна рада Профспілки представлена у кожній області, на всеукраїнському рівні – через представництво та діяльність у Молодіжній раді ФПУ та на міжнародному рівні – через представництво та діяльність у складі Молодіжної мережі Європейської федерації профспілок громадського обслуговування.

Станом на 01.01.2019 Профспілка працівників державних установ має у своїх лавах 67 671 членів молоді до 35 років.

Основні напрямки роботи з профспілковою молоддю: активізація роботи Молодіжних рад регіональних організацій Профспілки, налагодження комунікацій, проведення заходів для профспілкової молоді в регіонах, розвиток молодіжного профспілкового лідерства на місцях.

Молодіжна рада Профспілки приймає активну участь у роботі Молодіжної ради Федерації профспілок України: входить до складу виконкому Молодіжної ради ФПУ, бере участь у засіданнях, комісії по роботі з молоддю. Члени Молодіжної ради Профспілки та профспілкова молодь стали учасниками (за квотою від представників Молодіжної ради Профспілки) у заходах, які були спільно організовані членами Молодіжної ради ФПУ: літніх таборах для молодих тренерів, які викладають профспілкову тематику (за підтримки Фонда Фрідріха Еберта), Залізний Порт, літньому таборі для профспілкової молоді табір МАП-2019, м. Чернігів, літніх молодіжних профспілкових школах ГО «Трудові ініціативи» (за підтримки Центру Американської профспілкової солідарності), м. Одеса.

Молодіжною радою Профспілки реалізується проект «Профспілкові цінності в дії: рівність, солідарність, справедливість» у співпраці з Американським центром міжнародної профспілкової солідарності за підтримки уряду США Американської Федерації Праці. За фінансової підтримки міжнародних донорів Молодіжною радою Профспілки організовуються семінари та тренінги для профспілкової молоді, головною метою яких є не лише впровадження профспілкових цінностей, а й створення сильної, ефективної молодіжної команди у Профспілці. За три роки реалізації проекту було проведено 5 семінарів та тренінгів на всеукраїнському рівні участь у яких взяло 125 молодих профспілковців. З метою мультиплікації отриманих знань учасниками було проведено семінари на рівні Молодіжних рад регіональних організацій.

Молодіжна рада Профспілки працює над питаннями протидії буллінгу та мобінгу, насильству на робочому місці (в тому числі за гендерною чи іншою ознакою), створення інформаційних матеріалів щодо проблеми, вироблення практичних механізмів щодо виявлення проблеми та захисту працівника.

Молодь долучається до акцій солідарності з підтримки боротьби держслужбовців з інших країн за свої права. Так Молодіжною радою Профспілки взято участь у акціях профспілкової солідарності проти насильства, за рівну оплату праці, за безпечне робоче місце, за ратифікацію 190 Конвенції МОП, до 30 річниці Конвенції з прав дитини ООН.

Пріоритетним напрямком є охоплення молоді інформацією про діяльність Профспілки. Сьогодні значно збільшилась чисельність підписників на сторінці в соціальній мережі Фейсбук і становить 2203 користувачів. Створено сторінку в мережі Інстаграм. Створено базу контактів активної профспілкової молоді та налагоджено електронну розсилку листів.

Молодіжна рада Профспілки взяла участь в організації анкетування Європейської федерації профспілок громадського обслуговування «Майбутнє бачення місця молоді на роботі у 2030» серед країн пострадянського простору. Молодіжна рада Профспілки: Україна направила в Брюссель – 13,5 % (а саме 135 із 1013 анкет).

Молодіжна рада Профспілки і надалі продовжує працювати, реалізовуючи основні завдання щодо побудови сучасної молодіжної профспілкової мережі в регіонах, заснованої на мотивованому членстві, розумінні профспілкових цінностей, важливості демократичних змін, відстоюванні трудових прав; посилення впливу молоді на регіональному рівні, молодіжної ініціативи в регіональних організаціях Профспілки; залучення новообраних членів та голів Молодіжних рад регіональних організацій профспілки до активної профспілкової діяльності

  1. Організаційна робота Профспілки.

Програмою дій Профспілки визначено основні напрями роботи, спрямовані на організаційне зміцнення організації як на центральному, так і на територіальному рівнях. Зокрема щодо зміцнення профспілкової солідарності і єдності; удосконалення форм і методів організаційної роботи, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи, розробка методичних рекомендацій з питань організаційної роботи Профспілки; сприяння збільшенню чисельності членів Профспілки шляхом реалізації заходів щодо мотивації профспілкового членства; забезпечення ефективного захисту профспілкових працівників, посилення правових та соціальних гарантій захищеності профактиву; організація навчання (підвищення кваліфікації) штатних працівників, відповідальних за організаційну та інформаційну роботу організацій Профспілки.

ЦК Профспілки проведено низку заходів, спрямованих на організаційне зміцнення Профспілки. Впроваджено практику проведення Днів ЦК у регіонах на базі обласних організацій Профспілки, зустрічей Голови з профспілковими активами, проведення виїзних навчань для профактивів на базі Центру профспілкових знань. Працівниками апарату Профспілки  розроблені презентації з питань організаційної, правової, фінансової, колективно-договірної та інформаційної роботи, які використовуються для проведення навчальних семінарів, тренінгів.

Для покращення соціального діалогу на регіональному рівні та організаційної спроможності Профспілки підписано та діють Меморандуми про співробітництво між регіональними організаціями Профспілки та обласними радами, обласними державними адміністраціями.

Для вироблення подальших стратегічних напрямів діяльності Профспілки було проведено Форум профспілкового активу: «Профспілка: кроки в майбутнє», у якому взяли участь соціальні партнери Профспілки. На Форумі обговорено низку важливих питань проблем профспілкового руху, соціального діалогу та перспектив діяльності Профспілки.

Організація безперервного підвищення кваліфікації профспілкових працівників, активу та рядових членів Профспілки у відповідності до сучасних вимог та постійне поліпшення якості профспілкового навчання є одним із напрямів діяльності визначеним Програмою дій Профспілки на 2015-2020 як такий, що сприятиме організаційному зміцненню організації та впровадженню ефективної кадрової політики.

Навчання членів Профспілки відбувається в рамках спільного проекту «Розвиток державного сектору в України» між Профспілкою працівників державних установ України та Профспілкою державних службовців Швеції.

Інституціоналізовано систему профспілкового навчання та створено регіональні представництва на чолі з координаторами з числа голів регіональних організацій. За період 2018-2019 рр. навчено близько 1000 активістів. Профспілка має власну навчально-методичну програму базового курсу навчання профактиву, яка реалізується через чотири регіональних представництва Центру профспілкових знань. Крім того, реалізується через систему підвищення кваліфікації профактиву, а саме через Центр профспілкових знань «Basis» (м. Київ).

До базового курсу включено модулі з історії профспілкового руху, організаційної, фінансової роботи, соціального діалогу, колективно-договірної роботи та правового захисту, охорони праці, інформаційної роботи та комунікацій, психології та особистісного розвитку.

Проводяться семінари з підвищення кваліфікації для голів регіональних організацій та членів ЦК на базі Центру профспілкових знань. Так 310 осіб пройшли навчання за темами фінансової діяльності, інформаційної роботи, особистісного розвитку, соціального діалогу та колективно-договірної роботи.

Для створення самодостатньої системи профспілкового навчання велику увагу приділяємо розвитку тренерської мережі, яка налічує 21 тренера.

До організації профспілкового навчання долучаються регіональні організації шляхом проведення семінарів для профактиву на базі Центру профспілкових знань, виїзних спільних семінарів для профспілкової молоді.

Профспілка працівників державних установ України посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію профспілкового навчання Федерації профспілок України. Також ІІІ місце посіли тренери тренерської мережі Профспілки Ірина Орищенко (Івано-Франківська область) та Микола Журба (Луганська область) у номінації «Кращий профспілковий викладач».

У цілому у Профспілці, впродовж 2018/2019 навчального року було проведено 469 (369) навчальних заходів під час яких пройшли навчання 14 154 (12 365) профактивістів.

Із загальної суми профспілкових внесків на навчання у 2018 році ЦК Профспілки було витрачено 43% (в порівняні у 2013/2014 роках ця цифра складала 20%).

Надалі планується працювати над питаннями, пов’язаними із розвитком та оновленням тренерської мережі; відходом від традиційних форм навчання та формалізованого проведення заходів; наповненням інформаційної та навчально-методичної бази Центру профспілкових знань «Basis».

Одним важливих напрямків, визначених Програмою дій Профспілки працівників державних установ України на 2015-2020 рок, є удосконалення інформаційної діяльності Профспілки.

Офіційний веб-сайт Профспілки працівників державних установ України адаптований під сучасний формат і має можливості зручного користування з будь-яких пристроїв: комп’ютерів, ноутбуків, різної моделі смартфонів та планшетів. Статистика відвідування сайту свідчить про важливість цього ресурсу. Щоденна кількість відвідувачів становить близько 4200 користувачів, 65,5% переглядають сайт із мобільних пристроїв. Всього за період з01.01.2019 по 21.11.2019 сайт відвідало 74 420 тисяч користувачів (у порівняні за весь 2015 рік показник становив – 26 153). До того ж 86,1% відвідувачів є новими і не повторюються.

Адмініструються та модеруються офіційні сторінки Профспілки та Молодіжної ради в соціальній мережі Facebook. Так, станом на 01.11.2019 маємо 4004 підписників на сторінку Профспілки в соціальній мережі Facebook (на 01.11.2017 мали 648). Рівень охоплення публікацій складає понад 20 000 переглядів, а з окремих тематик, таких як пенсійне забезпечення, дії профспілки під час скорочення, питання заробітної плати охоплення складає понад 60 000. Покращився зворотній зв’язок на сторінці.

Профспілка працює над покращенням сервісів, а саме вивчаємо досвід впровадження мобільних додатків, а саме електронного «Профспілкового квитка» з набором цікавих та корисних опцій – від оперативного надання юридичної та медичної допомоги до знижок на різні послуги.

Проводиться робота над створенням відео-контенту.

Розпочато налагодження зв’язків з всеукраїнськими інтернет-виданнями для оперативного та більшого охоплення аудиторії. Матеріали та інформація про діяльність профспілки надсилається до профспілкових ЗМІ.

З метою освоєння нових методів ведення зустрічей проводяться онлайн-засідання Молодіжної ради Профспілки з використанням конференц-сервісу Zoom.

Окремою складовою інформаційного забезпечення є випуск корпоративної та іміджевої продукції. Так випущено оновлену корпоративну продукцію з логотипом Профспілки, банерну продукцію, презентаційні матеріали. Видано інформаційну брошуру «Дієвий захист для кожного» українською та англійською мовами. Також видано інформаційну брошуру про Центр профспілкових знань «Basis». Створено іміджевий фільм про діяльність профспілки «7 кроків до успіху».

Основним напрямом інформаційної роботи є продовження пошуку ефективних каналів охоплення членів профспілки, впровадження нових програмних продуктів в інформаційну роботу (графічних та відео редакторів, формування електронних розсилок, тощо).

Пріоритетними завданнями з інформаційної роботи залишаються продовження адміністрування та вдосконалення веб-ресурсу, соціальних медіа; проведення кампаній з адвокації; створення інформаційної продукції за окремими тематиками.

 

  1. Міжнародна діяльність

Програмою дій Профспілки на 2015-2020 роки було визначено основні орієнтири, на яких маємо зосередити свою увагу, серед яких: участь у програмах міжнародних профспілкових організацій, спрямованих на посилення можливостей Профспілки захищати права трудящих; зміцнення і розвиток зв’язків із закордонними профспілками, які входять до Інтернаціоналу громадського обслуговування (РSІ); здійснення спільних проектів з профспілками інших країн, обмін делегаціями, обмін інформацією, проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»; налагодження міжнародних зв’язків з метою обміну досвідом.

Профспілка працівників державних установ України є активним учасником міжнародного профспілкового руху: входить до Інтернаціоналу громадського обслуговування та Європейської федерації профспілок громадського обслуговування. Голова Профспілки є членом постійних комітетів ЄФПГО з питань національного та європейського врядування (NEA) та з питань місцевого та регіонального управління (LRG). Наразі підписані та діють договори про співпрацю між Профспілкою працівників державних установ України з спорідненими профспілками Литви, Естонії, Латвії, Ізраїлю, Грузії, Туреччини, Азербайджану, Казахстану а також Молодіжної радою Профспілки державних службовців Вестфалії (Німеччина). Реалізується спільний проект «Розвиток державного сектору в Україні» з Профспілкою державних службовців Швеції. Впроваджується співпраця з Американським Центром Міжнародної профспілкової Солідарності CIO-AFL Американської федерації праці.

У рамках розширення міжнародної співпраці було здійснено візит делегації Профспілки працівників державних установ України до Всепольського об’єднання профспілок (Варшава) з метою обміну досвідом профспілкової роботи та встановлення дружніх стосунків. У результаті візиту окреслено можливості співпраці з Профспілкою працівників суду Республіки Польща та Міжгалезувою профспілкою українських працівників у Польщі.

З візитом до Профспілки працівників державних установ України в Україні перебувала делегація членів виконавчого комітету Профспілки державних службовців Швеції на чолі з президентом пані Бріттою Лейон. В ході візиту шведські колеги прийняли участь у заходах, передбачених матрицею активності проекту «Розвиток державного сектору в Україні», ознайомились з роботою Центру профспілкових знань «Basis» та визначили подальші шляхи співпраці в рамках проекту.

У жовтні 2019 року, під час перебування в Україні з робочим візитом голови Галузевої профспілки працівників державних, банківських установ та громадського обслуговування Республіки Казахстан, було підписано договір про співпрацю між Профспілкою працівників державних установ України та Галузевою профспілкою працівників державних, банківських установ та громадського обслуговування Республіки Казахстан. Також з метою розвитку міжнародних зв’язків на регіональному рівні було підписано Угоду про співробітництво між Житомирською обласною організацією Профспілки працівників державних установ України та Північно-Казахстанським обласним філіалом Галузевої профспілки працівників державних, банківських установ та громадського обслуговування Республіки Казахстан.

На запрошення міжнародних партнерів, в рамках підписаних угод, делегації Профспілки відвідують міжнародні профспілкові заходи.

Делегація Профспілки у лютому 2019 року на запрошення профспілки державних службовців Ізраїлю взяла участь у 8 конгресі профспілки державних службовців Ізраїлю.

Голова Профспілки Ю.Піжук бере активну участь в роботі Північно-Східного Європейського округу Європейської федерації профспілок громадського обслуговування. У серпні 2019 року Ю.Піжука обрано головою округу Північно-Східного Європейського округу Європейської федерації профспілок громадського обслуговування.

Профспілка була представлена на 10 Конгресі Європейської федерації профспілок громадського обслуговування, який відбувся у червні 2019 року у Дубліні. Меседж Конгресу «Боротьба профспілок за кожного!» – стане гаслом солідарності та дії для кожного члена профспілки по всьому європейському континенту на найближчі п’ять років.

Профспілка є активним учасником акцій міжнародної профспілкової солідарності з питань гендерної рівності, підвищення оплати праці, проти насилля. Ми підтримали акції за підвищення заробітної плати працівниками Литви, Латвії, Естонії, Словенії. Виступили за безпеку та зупинення переслідувань профспілкових лідерів Таджикистану та Гонконгу.

Головними пріоритетами залишається покращення міжнародної роботи в рамках Північно-східного європейського округу Європейської федерації профспілок громадського обслуговування; залучення міжнародних проектів з грантової підтримки; продовження реалізації спільного проекту з Профспілкою державних службовців Швеції.

 

  1. Удосконалення фінансової політики

ЦК Профспілки систематично вживає заходів щодо моніторингу фінансової дисципліни та удосконалення фінансової політики.

Зокрема, питання виконання доходів Профспілки постійно  розглядається на засіданнях президії ЦК Профспілки, робочих нарадах за участю членів президії. Питання удосконалення фінансової політики висвітлююється  в ході викладання модулю «Фінансова робота в організації Профспілки» з базового курсу навчання профактиву. У 2016-2018 роках проводились  навчання з актуальних питань бухгалтерського обліку, проблем оподаткування та дотримання фінансової дисципліни в Профспілці за участю голів регіональних організацій Профспілки та бухгалтерів.

Водночас фактичне надходження профспілкових внесків на фінансово-господарську діяльність Профспілки від регіональних організацій в середньому складає 1,85% від валового (загального) збору внесків, що є недотриманням норми відрахувань внесків, визначеної рішенням VII з’їзду, а саме 2,1% від їх валового збору. Внаслідок цього, впродовж 2016-2018 років до Профспілки надійшло лише 8771,2 тис. грн. При цьому, відповідно до розрахунку по середньомісячній заробітній платі за регіонами, запланований показник профспілкових внесків складав 10834,0 тис.грн. Недоотримані внески за наведений період склали 2062,8 тис.грн.