RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Міністерство Соціальної політики України роз’яснило порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України № 1013 (зі змінами)

Міністерство Соціальної політики України роз’яснило порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України № 1013 (зі змінами)

Міністерство Соціальної політики України роз’яснило порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України № 1013 (зі змінами)

12.03.2016

Міністерство Соціальної політики України роз’яснило порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України № 1013 (зі змінами)

З метою врегулювання питань проведення індексації заробітної плати у зв’язку з зростанням цін та упорядкування структури заробітної плати працівників, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно – правових актів”, про це йдеться у листі Міністерства Соціальної політики України, що роз’яснює порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України № 1013 (зі змінами).
Відповідно до цієї постанови з 1 грудня 2015 р. у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок сум нарахованої індексації, надбавок, доплат, премій були підвищені на 10 % посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та на 25 % – посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів.
Разом з тим, при застосуванні зазначеної постанови виникли неоднозначні тлумачення щодо підвищення посадових окладів державних службовців.
Для уникнення різних тлумачень з цього питання прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 і від 17 липня 2003 р. 1078″. Станом на 13-00 22.02.2016 зміни ще не опубліковано.
Разом з тим, зазначеними змінами доповнено перелік окремих нормативно-правових актів, згідно за якими підвищувались розміри посадових окладів працівників державних органів (підпункт 3 пункту 1 постанови № 1013) постановами Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 34 „Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо підвищення посадових окладів на 45 %) та від 20.05.2009 № 482 „Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” (щодо встановлення посадового окладу на рівні мінімальної заробітної плати для тих працівників, у яких розмір посадового   окладу   працівників   нижчий   ніж   визначений   законом   розмір мінімальної заробітної плати).
З урахуванням цих змін підвищенню на 25 % підлягають посадові оклади державних службовців станом на 1 грудня 2015 року визначені згідно з постановою Кабінету Міністрів України 09.03.2006 № 268 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 700) з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 34 та від 20.05.2009 № 482.
Таким чином, підвищенню на 25% підлягають і посадові оклади встановлені працівникам у розмірі мінімальної заробітної плати. З 1 грудня 2015 року розмір посадового окладу таких працівників має становити 1723 грн (1378 грн х 1,25).
На виконання норм пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 керівникам необхідно було здійснити упорядкування структури заробітної плати працівників шляхом підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищило величину індексації, що мала бути виплачена йому у грудні 2015 року.
Необхідно зазначити, що згідно з абзацом п’ятим пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (який застосовується з 01.12.2015), у разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.
Отже, для працівників, зокрема тих, які оплачуються за 1-3 тарифними розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, а також окремими постановами Кабінету Міністрів України, і у яких з 1 грудня 2015 року посадові оклади (тарифні ставки) не підвищились, сума індексації не зменшується.

(За матеріалами сайту ЦК Профспілки працівників державних установ України)