RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Лист Федерації профспілок України

Лист Федерації профспілок України

Про соціально-економічні
та трудові обмеження у змінах до
Державного бюджету України на 2014 рік

Шановні колеги!

Урядом (21.07.2014) внесено до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” щодо корегування показників (реєстр. № 4308а) (далі – законопроект).
Законопроектом планується внести ряд нових змін до діючого Державного бюджету України на 2014 рік, які погіршують його соціально-економічні складові та вносяться пропозиції щодо обмеження трудових прав.(інформація щодо законопроекту додається).
Зокрема, змінами зазначеного законопроекту планується скорочення дефіциту коштів Пенсійного фонду України по загальному фонду державного бюджету у сумі 2 342,7 млн. гривень (загальний обсяг видатків на погашення дефіциту коштів Пенсійного фонду України становитиме 15 759,9 млн. гривень).
Зазначене зменшення дефіциту коштів бюджету Пенсійного фонду буде компенсоване за рахунок вилучення 2 000,0 млн. грн. із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування на випадок безробіття, які будуть зараховані до Пенсійного фонду України.
Крім цього, Прикінцевими положення пропонується:
– зупинити дію норм Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”, передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків”;
– не застосовувати положення статті 26 Закону України “Про відпустки” та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу);
– керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівникам інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій, які отримують підтримку з бюджету, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг;
– Надати право керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін;
– Установити з 1 січня 2014 року норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , статей 5 та 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” , статей 14, 22, 37 та 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” , пункту “ж” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я , статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” , статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” , застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік.
– Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2014 року надати Верховній Раді України проекти законів України щодо перегляду функцій та повноважень контролюючих та дозвільних органів з метою приведення їх до стандартів Європейського союзу, та внести зміни у власні нормативно правові акти з метою усунення дублювання функції, скорочення обсягу функцій та обсягу контрольно-наглядової роботи та відповідного скорочення чисельності”.

Також у законопроекті передбачено низку норм, що регулюють бюджетну політику в умовах введення воєнного стану.

У зв’язку з внесенням цих соціально-гострих питань на розгляд Верховної Ради України, просимо висловити свою позицію щодо змін передбачених законопроектом, а також внести до 13 години 23 липня ц.р. пропозиції щодо дій ФПУ під час розгляду законопроекту у Верховній Раді України. (пропозиції надсилати на електронну почту: mlg@fpsu.org.ua )

Додаток : Інформація щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Держбюджету-2014» (реєстр. № 4308а від 21.07.2014) на 6 арк.

З повагою,
Заступник Голови ФПУ С.М. Кондрюк

Інформація щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Держбюджету-2014» (реєстр. № 4308а від 21.07.2014)

21.07.2014 Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” щодо корегування показників (реєстраційний номер 4308а) (далі – законопроект).
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за даними Держстату посилилось падіння реального валового внутрішнього продукту. Якщо реальний ВВП у січні-травні порівняно з відповідним періодом попереднього року складав 97,7%, то у січні-червні 2014 року – 97,0 відсотки. Суттєве падіння відбулось у червні – 94,1% (травень – 95,1%).
У І півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції у промисловості склав 95,3%, а товарообіг за даними митної статистики у січні-травні 2014 року порівняно з минулим роком зменшився на 16,1 %, у т.ч.: імпорт товарів – на 24,5 %, експорт товарів – на 6,3 %.
У проекті нових змін до Держбюджету-2014 передбачається наступне:
– зменшення наступних показників дохідної частини: податок на прибуток підприємств – на 2,8 млрд. грн; податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – на 5,7 млрд. грн; податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів – на 4,5 млрд. грн.;
– збільшення показників дохідної частини бюджету, зокрема:
 податок на доходи фізичних осіб – на 3,3 млрд. гривень. (за рахунок внесення змін до податкового та бюджетного законодавства щодо оподаткування доходів від капіталу (за ставкою 15 %) та зарахування податку від оподаткування доходів, нарахованих як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці до загального фонду державного бюджету створить додатковий ресурс у розмірі 3,3 млрд. гривень).
 податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – на 0,4 млрд. грн. (за рахунок внесення змін до податкового законодавства в частині скасування звільнення від ПДВ постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості додатковий ресурс становитиме 0,4 млрд. гривень).
 бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами – на 1,8 млрд. грн.
 плата за користування надрами – на 9,0 млрд. гривень.
 надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу – на 4 млрд. гривень.
 екологічний податок – на 2 млрд.гривень.
– збільшення граничного рівня державного боргу на кінець 2014 року на 79 681,1 млн. грн. до 743 689,9 млн. гривень, а також видатків за статтею «Обслуговування державного боргу» на 328,8 млн. грн. до 46 343,6 млн. гривень.
Щодо видаткової частити, то заходи економії бюджетних коштів планується зробити ще більше жорсткими, а саме у проекті змін до державного бюджету на 2014 рік передбачається:
1) скоротити видатки на 70 % порівняно з видатками, затвердженими станом на 1 липня 2014 року розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на серпень-грудень поточного року (за виключенням видатків на опалення приміщень), на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, зокрема які здійснюють:
державний нагляд (контроль) у сферах охорони навколишнього природного середовища; агропромислового комплексу; безпеки на морському та річковому транспорті; автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; захисту прав споживачів;
контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; за цінами; за наркотиками; якості та безпеки лікарських засобів; з питань праці; за діяльністю навчальних закладів;
державний фінансовий контроль; експортний контроль; державний архітектурно-будівельний контроль; державний пробірний контроль;
реалізацію державної політики у сферах державної служби; ветеринарної медицини та захисту рослин; санітарного та епідемічного благополуччя населення; гірничого нагляду та промислової безпеки; соціального захисту інвалідів та ветеранів; регуляторної політики та розвитку підприємництва; науки, рибного господарства
2) скоротити 90 % двомісячного обсягу видатків на забезпечення діяльності інших державних органів (крім органів, які забезпечують обороноздатність держави) порівняно з обсягом, затвердженим станом на 1 липня 2014 року у розписі асигнувань загального фонду державного бюджету (бюджеті Пенсійного фонду України) на серпень-грудень поточного року (за виключенням видатків на опалення приміщень).
3) зменшити видатки, в т.ч. на:
забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів – 1,7 млн. грн.;
гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах – 32,3 млн. грн. та охорону праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах – 45 млн. грн.;
підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення – 28,6 млн. грн. та підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС – 1,0 млн. грн. (у поточному році планується зменшення обсягу робіт по остаточному припиненню роботи систем і обладнання енергоблоків);
реалізацію Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” – 31,9 млн. грн. (враховуючи те, що виконання робіт на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України”, а саме з будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд, потребує тривалого часу, а станом на 16.07.2014 порядок використання коштів бюджетної програми не затверджено, кошти використані не будуть);
фінансування проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем – 40 млн. грн. (за рахунок здійснення у галузі заходів з приватизації вугледобувних підприємств видатки на підвищення техніки безпеки забезпечувати за рахунок їх власних коштів);
ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді – 72,7 млн. грн. (враховуючи прибутковість лісової галузі пропонуємо окремі види робіт забезпечувати за рахунок власних коштів державних лісогосподарських підприємств);
організацію і регулювання діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби – 55,1 млн. грн. (скорочені видатки загального фонду передбачається здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету);
реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості – 1,8 млн. грн. (оскільки об’єкти знаходяться в комунальній власності, тому фінансування заходів по їх утриманню повинно здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, користувачів та інвесторів);
експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами – 55,0 млн. грн. (за рахунок оптимізації видатків на утримання водогосподарських організацій (бюджетних установ);
санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями – 19,2 млн. грн. (тимчасова зупинка роботи спеціалізованих санаторіїв у зв’язку з проведення поточного ремонту);
діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями – 50,1 млн. грн.;
медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту та медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам – 17,4 млн. грн. (у тому числі 7,4 млн. грн. у зв’язку з реорганізацією ДУ “Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації”);
надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування – 23,7 млн. грн. (виходячи з вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 щодо зменшення обсягу фінансової підтримки не бюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів);
фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву – 1,1 млн. грн.;
організацію фізкультурно-спортивної роботи, проведення навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різного рівня – 67,4 млн. грн.;
надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем – 9,0 млн. грн.;
підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт – 3,0 млн. грн. (оптимізація видатків в частині надання трансферту державному підприємству “Укрводшлях” на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів);
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів – 1,2 млн. грн. (оптимізація видатків на оплату зразків для проведення незалежної експертизи якості товарів, сировини та матеріалів);
заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні – 1,3 млн. грн. та мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва – 10,3 млн. грн.
Крім того, з метою економного та раціонального використання державних коштів у проекті змін до Державного бюджету України на 2014 рік передбачено зменшення видатків, зокрема на:
1) додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам -710,7 млн. грн. (як такі що не є першочерговими видатками і можуть бути відтерміновані).
2) Державний фонд регіонального розвитку – 1 000 млн. грн., (видатки капітального характеру не є першочерговими, є ризики невикористання таких коштів, зокрема через те, що на сьогодні не затверджено їх пооб’єктний розподіл).

Також, у проекті змін до Державного бюджету України на 2014 рік пропонується збільшити видатки, зокрема на:
фінансування заходів із проведення антитерористичної операції, ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, розміщення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операцій, а також відновлення об’єктів соціальної сфери, зруйновних під час проведення воєнний дій – 16 931,3 млн. грн.;
забезпечення видатків невідкладного характеру для апаратів військових аташе за кордоном, враховуючи значну девальвацію національної валюти та недопущення зменшення порівняно з минулим роком розмірів грошового забезпечення військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони – 37,7 млн. грн.;
придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання за новою бюджетною програмою КПКВК 2301210 “Придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання” – 4,0 млн. грн. (виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 року № 15048/1/1-14 року та за результатом наради з представниками міністерств і відомств та Благодійного фонду “Пацієнти України”);
функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ – 198,0 млн. грн. (забезпечення видатків невідкладного характеру, що здійснюються в іноземній валюті, враховуючи девальвацію національної валюти).

Урядом запропоновано запровадження механізму часткової компенсації з державного бюджету процентних ставок за запозиченнями, що здійснюються вітчизняними підприємствами на внутрішньому ринку, що на думку Уряду, стимулюватиме банки фінансувати реальний сектор економіки. Для цього законопроектом передбачається у додатку №3 нову бюджетну програму щодо компенсації процентних ставок у сумі 432,4 млн. грн.

Крім того, планується скорочення дефіциту коштів Пенсійного фонду України по загальному фонду державного бюджету у сумі 2 342,7 млн. гривень. Так, загальний обсяг видатків на погашення дефіциту коштів Пенсійного фонду України становитиме 15 759,9 млн. гривень.
Зазначене зменшення дефіциту коштів бюджету Пенсійного фонду буде компенсоване за рахунок вилучення 2 000,0 млн. грн. із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування на випадок безробіття, які будуть зараховані до Пенсійного фонду України.

Також у законопроекті передбачено низку норм, що регулюють бюджетну політику в умовах введення воєнного стану, зокрема:
– державні соціальні стандарти та гарантії застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік;
– норми Бюджетного кодексу України в частині визначення виключно законом про Державний бюджет України витрат державного бюджету та обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету не застосовуються;
– запровадження ручного управління скороченням видатків і кредитуванням Державного бюджету України та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.
– не поширення дії Закону України “Про здійснення державних закупівель” на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.

Прикінцеві положення
Прикінцевими положення пропонується встановити наступне.
1. Дію норм Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”, передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків” зупинити;
2. Положення статті 26 Закону України “Про відпустки” та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовувати;
3. Керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівникам інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій, які отримують підтримку з бюджету, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.
4. Надати право керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.
5. Установити з 1 січня 2014 року норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , статей 5 та 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, статей 14, 22, 37 та 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пункту “ж” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік.
6. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2014 року надати Верховній Раді України проекти законів України щодо перегляду функцій та повноважень контролюючих та дозвільних органів з метою приведення їх до стандартів Європейського союзу, та внести зміни у власні нормативно правові акти з метою усунення дублювання функції, скорочення обсягу функцій та обсягу контрольно-наглядової роботи та відповідного скорочення чисельності”.