RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Колективне звернення керівників апаратів та заступників керівників апаратів районних державних адміністрацій Черкаської області

Колективне звернення керівників апаратів та заступників керівників апаратів районних державних адміністрацій Черкаської області

Черкаська обласна організація профспілки працівників державних установ

 

Колективне звернення

керівників апаратів та заступників керівників апаратів

районних державних адміністрацій Черкаської області

Станом на 14 червня 2016 року на законодавчому рівні неврегульованим залишається питання оплати праці керівників та начальників відділів апарату районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), оскільки в постанові Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 р. № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” відсутні вказані посади державних службовців. Це, в свою чергу, перешкоджає попередженню працівників, які відповідно до вимог нового законодавства про державну службу, будуть виконувати функції з обслуговування.

Райдержадміністраціями отримано лист Міністерства соціальної політики України від 12.05.2016 № 109/01/08-3994, яким пропонується віднести посаду керівника апарату до 4 групи оплати праці (керівники самостійних структурних підрозділів – департаментів), посади начальників відділів апарату – до 6 групи оплати праці (керівники структурних підрозділів у складі департаментів).

Слід зазначити, що на рівні районів в структурі райдержадміністрацій немає департаментів, тому вказані роз’яснення не можуть застосовуватися.

Більше того, відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи той факт, що це стосується використання коштів державного бюджету, затверджувати штатні розписи та встановлювати посадові оклади на підставі роз’яснення, а не на виконання нормативно-правового акту є пряме порушення, по-перше, норм Конституції України, по-друге, фінансової дисципліни, що, на нашу думку, є неприйнятним.

Вважаємо за доцільне пояснити, що діяльність апаратів місцевих державних адміністрацій регламентується статтею 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій – статтею 42 вказаного Закону,

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ніяким чином не ототожнюється діяльність апаратів місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Більше того, відповідно до пункту 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» в складі місцевих державних адміністрацій можуть утворюватися структурні підрозділи, у вигляді департаментів, управлінь, відділів, секторів.

Не передбачено також структурного підрозділу місцевої державної адміністрації у вигляді апарату Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 (далі – Типовий регламент) керівник апарату райдержадміністрації має набагато ширше коло функцій, завдань та обов’язків за керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, а структурні підрозділи апарату працюють не на забезпечення діяльності лише апарату, а на всю місцеву державну адміністрацію (пункти 30, 35, 38 та інші Типового регламенту).

З огляду на викладене, пропонуємо ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», зокрема:

В найменуванні посадах державних службовців 3 групи оплати праці (додаток 1)  передбачити посади керівників апаратів та встановити їм посадовий оклад  на 3-5 % нижче посадового окладу заступника керівника державного органу (заступника голови райдержадміністрації;

посади державних службовців, що прирівнюються до Групи 4 (додаток 3)  доповнити посадами заступників керівників апаратів;

посади державних службовців, що прирівнюються до Групи 5 (додаток 3) доповнити посадами заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій.

Тобто, пропонується встановити посадові оклади керівників апаратів районних державних адміністрацій на рівні заступників голів райдержадміністрацій, а для керівників самостійних структурних підрозділів апарату на рівні керівників самостійних структурних ( відділу, сектору).

Пропонуємо невідкладно ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2016 № 292.

18 підписів