RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Звернення ЦК профспілки працівників державних установ України до голови Верховної Ради України Турчинова О.В.

Звернення ЦК профспілки працівників державних установ України до голови Верховної Ради України Турчинова О.В.

Вимушені обмеження бюджету мають лягати на плечі тих, хто за ці роки збагачувався за рахунок власного народу

Профспілка працівників державних установ України вкрай стурбована можливими негативними наслідками прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” щодо корегування показників (реєстр. № 4308а від 21.07.14), внесеного Урядом до Верховної Ради України.
Центральний комітет профспілки звернувся до голови Верховної Ради України Турчинова О. В., Комітету ВРУ з питань бюджету Гєллєра Є.Б., Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці Цибенка П.С., Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Сушкевича В.М., Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції Немирі Г.М., Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Жванії Д.В., народним депутатам України.

22.07.2014 р. № 203/1

Голові Верховної Ради України Турчинову О.В.

Про внесення змін до Держбюджету 2014

Шановний Олександре Валентиновичу!

Профспілка працівників державних установ України вкрай стурбована можливими негативними наслідками прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” щодо корегування показників (реєстр. № 4308а від 21.07.14), внесеного Урядом до Верховної Ради України.
Надзвичайно складна як зовнішньополітична, так і фінансово-економічна ситуація в країні потребує прийняття оперативних, але виважених рішень, які не повинні додатково збурювати суспільство та порушувати норми міжнародного та національного законодавства.
Особливо акцентуємо увагу на наступі на трудові права та гарантії працівників у запропонованих Урядом змінах, зокрема:
1. зупиненні дії Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”, передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків,
2. зупиненні на необмежений термін застосування норм статті 26 Закону України “Про відпустки” та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу,
3. наданні права керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін,
4. здійсненні керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також керівниками інших бюджетних установ та підприємств, установ і організацій заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, наданні працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановленні для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшенні або скасуванні стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшенні надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах,
5. застосуванні у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік, законодавчо гарантованих соціальних виплат, а саме положень статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статей 5 та 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, статей 14, 22, 37 та 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пункту “ж” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”,
6. вилученні 2 000,0 млн. грн. із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування на випадок безробіття на скорочення дефіциту коштів Пенсійного фонду України.
Слід зазначити, що у березні ц. р. Уряд вже приймав рішення про оптимізацію штатної чисельності органів виконавчої влади та скорочення заробітної плати. Це призвело до того, що менша кількість працівників виконує більші обсяги робіт за заробітну плату, яка у 73% державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування дорівнює мінімальній зарплаті в Україні. Більше того, Уряд уже запроваджував заходи жорсткої економії коштів, які призвели до зубожіння людини праці та поставили її в умови виживання. У червні ц. р. розмір мінімальної заробітної плати на 364 грн. або на 29,9% занижено порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скоригованим на ПДФО.
В умовах загострення соціального напруження, підвищення цін та тарифів, стрімкого зростання інфляції та безробіття, замороження державних соціальних стандартів та гарантій прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” щодо корегування показників» (реєстраційний номер від 21.07.14 № 4308а) в існуючій редакції може спровокувати соціальний вибух.
Профспілки переконані, що вимушені обмеження повинні мати чітко регламентований термін дії та лягати на плечі тих, хто за ці роки збагачувався за рахунок власного народу і чиї злочинні дії спровокували нинішню кризову ситуацію.

З повагою

Голова профспілки Т.В.Нікітіна