RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Засідання президії Черкаського обкому профспілки працівників державних установ

Засідання президії Черкаського обкому профспілки працівників державних установ

30 листопада відбулося засідання президії Черкаського обкому профспілки працівників державних установ. Під час засідання президії розглядалися питання щодо діяльності виборних органів Уманської міської та Уманської районної організацій профспілки по наданню спілчанам правової допомоги і здійсненню громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, про роботу Христинівського і Смілянського райкомів профспілки з питань організаційного зміцнення первинних організацій, мотивації профспілкового членства, формуванню та використанню профспілкового бюджету, про дії виборних органів Тальнівської, Катеринопільської, Корсунь-Шевченківської  районних організацій профспілки працівників державних установ щодо збереження профспілкових організацій в умовах об’єднання територіальних громад, про результати участі команди обкому профспілки у ХХІV-й обласній Спартакіаді Федерації профспілок Черкаської області 2017 року серед обласних галузевих профспілкових об`єднань, про організацію та фінансування Новорічних свят для дітей членів профспілки та інші питання.

Так, зокрема, аналізуючи роботу виборних органів Уманської міської та Уманської районної організацій профспілки членами президії відмічено, що в 100% трудових колективах Уманського району та міста Умань укладені  колективні договори. Всі колективні договори пройшли повідомну реєстрацію в органах соціального захисту населення

Більше того, представників Уманського міському та райкому визнано переможцями конкурсу на кращий колективний договір за 2016 рік як на обласному, так і на загальнодержавному галузевому рівнях, зокрема, колективний договір Комунального підприємства Уманське міське архітектурне бюро (Уманський МК) визнано кращим в установах, які на госпрозрахунку з чисельністю до 15 осіб, а колективний договір Уманської районної ради (Уманський РК) визнано кращим серед установ, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету із чисельністю працюючих від 16 до 50 осіб.

З метою гарантування соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілки, врегулювання взаємовідносин між роботодавцями і працівниками на міському рівні діє Угода між виконкомом Уманської міської ради, організацією роботодавців та координаційною радою профспілок міста на 2016-2017 роки, проект аналогічної угоди на сьогодні підготовлено на районному рівні.

При Уманському міськкомі та Уманському райкомі діють громадські юридичні консультація, які надають правову допомогу членам профспілки.

Уманським міськкомом та Уманським райкомом профспілки приділяється належна увага питанням забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в трудових колективах. Функції громадських інспекторів праці в трудових колективах, відповідно до рішень міськкому та райкому, покладено на голів профкомів і профорганізаторів.

Особливо відзначено роботу Уманського райкому щодо організації роботи по обговоренню проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в частині оплати праці службовців місцевого самоврядування. Так, зокрема, від райкому та первинних організацій профспілки надійшло майже 50 листів на підтримку ініціатив обкому.

Щорічно головами міськкому і райкому профспілки проводяться семінари голів первинних організацій з питань організації підведення підсумків виконання колективних договорів, порядку ведення переговорів з адміністрацією щодо укладання нових колективних договорів та внесення змін до існуючих, якісного наповнення тексту колективних договорів.

Спільно з юридичними службами міської ради, районної ради та райдержадміністрації проводиться навчання профспілкового активу з актуальних питань трудового законодавства, законів України щодо протидії корупції, порядку проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. В питаннях отримання методичної допомоги голови первинних організацій активно використовують матеріали розміщені на сайті обласної організації профспілки працівників держустанов.

Разом із тим, членами президії відмічено, що не у всіх первинних організаціях профспілки здійснюється належний контроль за дотриманням умов колективного договору та трудового законодавства, зокрема, в частині реалізації працівниками конституційного права на відпочинок. Так, під час підготовки питання на засідання президії членами позаштатної правової інспекції обкому профспілки встановлені факти порушень вимог частини другої статті 12 Закону України «Про відпустки» в частини термінів надання відпусток, випадки перенесення відпусток за ініціативою роботодавця без погодження із первинною профспілковою організацією, як це передбачено частиною третьою статті 11 Закону України «Про відпустки», а також встановлено поодинокі випадки не повідомлення працівників за два тижні про конкретну дату початку відпустки, що не відповідає вимогам частини 11 статті 10 Закону України «Про відпустки».

З метою удосконалення правозахисної роботи членами президії прийнято ряд рішень, спрямованих на удосконалення правової роботи виборних органів Профспілки, зокрема, щодо посилення громадського контролю за дотриманням роботодавцем умов праці та колективного договору, в тому числі під час реалізації працівниками конституційного права на відпочинок, оновлення складу громадських інспекторів праці, активізації роботи щодо підвищення рівня правових знань серед профспілкових активістів та членів профспілки тощо.

Розглядаючи питання щодо збереження профспілкових організацій в умовах об’єднання територіальних громад, наголошено, що станом на 30 листопада 2017 року в Черкаській області налічується 24 об’єднаних територіальних громад, в тому числі 4 міські, 2 селищні та 18 сільських громад, ще до двох ОТГ вибори передбачено на грудень поточного року.

Разом із тим, тільки в шести ОТГ, вбори до яких проведено у 2015-2016 роках, в повній мірі сформовано та діють всі виконавчі органи органів місцевого самоврядування, натомість, вже з 01 січня 2018 року в 20 ОТГ розпочнеться робота щодо утворення виконавчих органів цих органів місцевого самоврядування, визначення їх структури, загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих органів, переведення працівників із органів місцевого самоврядування, які реорганізуються, до новоутворених ОТГ.

Під час засідання президії відзначено позитивний досвід роботи Катеринопільського райкому профспілки (голова Завальський В.М.) по утворенню первинних організацій Профспілки працівників державних установ України у Єрківській селищній та Мокрокалигірській сільській ОТГ, де утворено відповідні первинні організації, та у яких, наразі, проходять процеси державної реєстрації цих організацій.

Також, в Набутівській ОТГ на загальних зборах працівників, участь у яких взяла голова обкому Катерина Кучугурна, прийнято рішення про утворення первинної профспілкової організації працівників виконавчих органів Набутівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, та вже у травні зареєстровано відповідну первинну профспілкову організацію, яка входить до складу Професійної спілки працівників державних установ України.

З метою підвищення знань про діяльність Профспілки працівників державних установ України, а також шляхи і методи захисту прав працівників, в липні поточного року заступник голови профкому Набутівської ОТГ Нєдєляєва О.О. проходила в місті Києві навчальний семінар «Базовий курс навчання профактиву» для голів первинних організацій профспілки та/або їх заступників, який організовано Центральним комітетом Профспілки працівників державних установ України у рамках співробітництва зі шведською профспілкою ST.

Натомість в Білозірській сільській ОТГ утворено окрему профспілкову організацію – Професійна спілка державних установ Білозірської об’єднаної територіальної громади (яка, на разі, не входить до складу Професійної спілки працівників державних установ України), до якої входять майже всі працівники відповідної ОТГ, а відтак, до неї перейшли члени профспілок працівників державних установ, освіти і науки, охорони здоров’я та інших.

Працівниками обкому ведеться активна робота щодо входження вказаної організації профспілки до складу Професійної спілки працівників державних установ України, запропоновано керівництву ОТГ проведення загальних зборів працівників, на яких би працівники обкому змогли пояснити переваги входження до складу Профспілки, заходи, які проводять виборні органи Профспілки по захисту трудових та соціально-економічних прав працівників органів місцевого самоврядування як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

З цією метою голова профспілки працівників державних установ Білозірської ОТГ Тупицька Н.В. у липні місяці поточного року, за ініціативою обкому, проходила в місті Києві навчальний семінар «Базовий курс навчання профактиву» для голів первинних організацій профспілки та/або їх заступників, який організовано Центральним комітетом Профспілки працівників державних установ України у рамках співробітництва зі шведською профспілкою ST.

Так само, тривають перемовини щодо входження організацій профспілки Тальнівської міської та Стеблівської (Корсунь-Шевченківський район) селищної ОТГ до складу профспілки працівників державних установ.

На президії також наголошено, що на сьогодні в Шполянській міській ОТГ взагалі відсутня профспілкова організація, а відтак, працівники залишаються сам на сам із всіма можливими проблемами, які виникають із роботодавцем, а також позбавляються будь-якої допомоги із боку профспілок.

Під час засідання президії також відзначено, що в багатьох органах місцевого самоврядування, які об’єдналися в ОТГ та вибори до яких проходили у 2017 році продовжують діяти первинні організації профспілки працівників державних установ в усіх органах місцевого самоврядування, які увійшли до складу ОТГ. Так, наприклад, продовжують діяти первинні організації в усіх органах місцевого самоврядування Кам’янської міської ОТГ, Ротмистрівської (Смілялнський район), Паланківської (Уманський район), Матусівської (Шполянський район), Мліївської (Городищенський район), Іванківської (Маньківський район), Іркліївської (Чорнобаївський район), Зорівської (Золотоніський район) сільських рад та інших.

Наразі, працівниками виконавчого апарату обкому проводиться активна робота щодо пропагування створення в ОТГ первинних організацій Профспілки працівників державних установ України, постійно проводяться переговори із відповідальними працівниками органів місцевого самоврядування, де вже утворені ОТГ, а також із тими, в яких тільки планується утворення ОТГ, головами райкомів та міськкомів Профспілки.

З метою заохочення до утворення первинних організацій профспілки працівників державних установ в ОТГ працівниками виконавчого апарату обкому проведено виїзні семінари-зустрічі із головами та секретарями відповідних територіальних громад, а також іншими відповідальними працівниками органів місцевого самоврядування Тальнівського, Уманського, Христинівського, Звенигородського, Корсунь-Шевченківського, Кам’янського, Катеринопільського районів.

Під час проведення вказаних семінарів працівниками обкому роз’яснювалися аспекти утворення первинних організацій Профспілки працівників державних установ України в новоутворених ОТГ та їх реєстрації, дії первинних профспілкових організацій під час реорганізації органів місцевого самоврядування, процедури попередження первинних профспілкових організацій про заплановані заходи щодо можливого звільнення працівників у зв’язку із створенням ОТГ, попередження працівників про можливе вивільнення та про зміни істотних умов праці, визначення переважного права на залишенні на роботі, порядку переведення працівників та дії профспілки за цих умов тощо.

Особливу увагу членами президії приділено захисту трудових прав членів профспілки в органах місцевого самоврядування, які об’єднуються в ОТГ, оскільки такі процеси пов’язані із переведенням працівників до новоутворених органів місцевого самоврядування, а також можливими фактами звільнення працівників у зв’язку із ліквідацією органів місцевого самоврядування.

Тому, на президії прийнято рішення рекомендувати виборним органам первинних організацій профспілки працівників державних установ, діючих в органах місцевого самоврядування, які утворюють ОТГ розглядати на своїх засіданнях повідомлення адміністрацій органів місцевого самоврядування про заплановані заходи вивільнення працівників, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», спільно із кадровими службами проводити аналіз працівників, які мають переважне право залишення на роботі відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України, а також працівників, які, відповідно до чинного законодавства, не можуть бути звільнені із відповідного органу місцевого самоврядування з ініціативи роботодавця.

Також, дано доручення виборним органам перинних профспілкових організацій у випадках порушення прав працівників під час їх вивільнення  у зв’язку із реорганізацією органів місцевого самоврядування, пов’язаною із утворенням ОТГ, вживати заходів, передбачених законодавством, а також невідкладно інформувати про відповідні випадки вищі за рівнем органи Профспілки.

Крім того, президією дано доручення виконавчому апарату обкому профспілки продовжити практику проведення виїзних семінарів, під час   яких роз’ясняти вимоги нормативно-правових актів України щодо порядку вивільнення працівників у зв’язку із реорганізацією органів місцевого самоврядування, порядку утворення та реєстрації первинних організацій профспілки працівників державних установ у новоутворених ОТГ, ведення в них колдоговірної роботи, тощо. Під час проведення виїзних семінарів роз’ясняти переваги утворення в ОТГ первинних організацій саме профспілки працівників державних установ.

Також, прийнято рішення надавати органам місцевого самоврядування консультативно-методичну та практичну допомогу щодо процедур переведення працівників до новоутворених ОТГ, вивільнення працівників у зв’язку із реорганізацією органу місцевого самоврядування, а у випадках надходження інформації про порушення прав працівників – вживати дієвих заходів по захисту трудових прав працівників, в тому числі у відстоюванні прав працівників у судових органах.

На останок, розглядаючи дане питання, члени президії погодилися із головою обкому Катериною Кучугурою, яка зазначила, що в сьогоднішніх умовах нашої держави, тільки профспілки дають працівникам реальний захист їх трудових прав, що профспілкові організації тільки об’єднавшись можуть становити реальну силу, яка здатна захищати та відстоювати соціально-економічні та трудові права та гарантії людей праці, а відтак, про необхідність подальших сконсолідованих дій всіх ланок Профспілки по утворенню первинних організацій Профспілки працівників державних установ України в новостворених органах місцевого самоврядування.

Крім того, членами президії прийнято рішення організувати проведення Новорічного ранку для дітей членів профспілки 23 грудня 2017р. в приміщенні БК «Дружба народів» початок об 11.00. годині та дано доручення обкому профспілки заключити договір з Черкаським музично-драматичним театром на показ новорічної вистави. Для членів профспілки та їх дітей  витрати на новорічні ранки відшкодовуються у розрахунку перегляд новорічної вистави від колективу обласного музично-драматичного театру за рахунок батьків, міськкомів, райкомів, профкомів, а придбання солодощів: 50% вартості – за рахунок батьків, міськкомів, райкомів, профкомів; 50% – за рахунок обкому профспілки (для членів Фонду соціальної допомоги).

Також, ухвалено рішення відзначити найкращих спортсменів – членів команди профспілки працівників держаних установ, які стали переможцями та лауреатами ХХІV-й обласної Спартакіади Федерації профспілок Черкаської області 2017 року серед обласних галузевих профспілкових об`єднань. Нагадаємо, команда обкому профспілки працівників державних установ цьогоріз виборола друге місце у загальнокомандному заліку.