RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Засідання Президії Центрального комітету Профспілки

Засідання Президії Центрального комітету Профспілки

 

12 червня 2019 року відбулось засідання 15 Президії ЦК Профспілки працівників державних установ України.

Засідання проходило на базі Полтавської обласної організації профспілки працівників державних установ в приміщенні державної адміністрації при головуванні Голови Профспілки Юрія Піжука, за участю голів обласних організацій, соціальних партнерів. Участь в роботі засідання взяли заступник голови Полтавської ОДА Білоконь Микола Іванович та керівник апарату Полтавської ОДА Бойко Катерина Валеріївна.

На порядок денний винесені питання: про досвід роботи Полтавського обкому Профспілки в умовах реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; про звіт про укладання та виконання колективних договорів за 2018 рік Профспілки працівників державних установ України. Також, разом з представниками профспілкового активу Полтавської обласної організації Профспілки, обговорили актуальні проблеми,  з якими стикаються в роботі і роботодавці, і первинні профспілкові організації.

Так, за результатами розгляду першого питання порядку денного, президія Профспілки ухвалила низку рішень, спрямованих не удосконалення роботи, пов’язаної із захистом трудових та соціально-економічних прав членів профспілки, зокрема, щодо посилення роботи з надання допомоги первинним профспілковим організаціям в частині здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в держустановах та органах місцевого самоврядування; щодо проведення заходів задля забезпечення фінансування заходів з підвищення безпеки і гігієни праці на рівні, не нижче встановленого законодавством; щодо проведення роз’яснювальної роботи стосовно забезпечення дотримання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки  при укладанні колективних договорів, а також удосконалення інформаційної та комунікативної роботи тощо.

Крім того, ухвалено рішення щодо направлення Центральним Комітетом Профспілки чергового звернення до Верховної Ради України з проханням якнайшвидшого прийняття  нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також продовження діалогу із державними органами по внесенню пропозицій та обговоренню шляхів удосконалення питань оплати праці державних службовців, зокрема, зміни підходів до механізмів нарахування заробітної плати та класифікації посад, пов’язаних із системою оплати праці.

Розглядаючи стан колдоговірної роботи, було зазначено, що за узагальненими даними звітів про укладання та виконання колективних договорів станом на 01.04.2019 року, наданих регіональними організаціями Профспілки, у Профспілці працівників державних установ України на обліку перебуває 7626  первинних організацій, що на 714 (8,5%) менше, ніж у 2017 році. Загальна чисельність працюючих в установах, де діють організації Профспілки, у 2018 році також зменшилася на 5280 (2,0%) і становить 259979 осіб.

Причиною зменшення кількості первинних організацій Профспілки є об’єднання сільських, селищних рад у територіальні громади та відповідно припинення в них діяльності первинних профспілкових організацій, а також вихід із складу членів Профспілки, і як наслідок, припинення діяльності первинних профспілкових організацій через вкрай неефективний соціальний діалог в окремих установах, організаціях.

Зниженням загальної чисельності працюючих стало скорочення працюючих в установах та організаціях внаслідок децентралізації та реформування державного управління.

Кількість організацій, у яких укладаються колдоговори, дещо збільшилася: у 2018 році їх було укладено у 95,8% від загальної кількості установ, організацій, підприємств; у 2017 р. – у 95,6% (у Черкаській області  колективні договори укладено у 99,8% колективів). Крім того, у частини первинних організацій Профспілки у новостворених об’єднаних територіальних громадах продовжується робота щодо укладення колективних договорів.

Дією колективних договорів охоплені 240903 працюючі, що складає 92,7% від їх загальної чисельності (259979) (в Черкаській області дією колективних договорів охоплено 6535 осіб із 7054, що відповідає середньому рівню по Україні).

У звітному періоді стовідсоткове охоплення колективними договорами установ, в яких діють організації Профспілки, демонструють Житомирський, Миколаївський, Полтавський, Херсонський обкоми.

Сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей (з розрахунку на одного працюючого), за 2018 рік  складає 336,00 грн.

В 505 первинних організаціях Профспілки роботодавець виконує норму статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», з них бюджетних установ – 333, госпрозрахункових – 172, що складає 6,6% від загальної кількості первинних організацій Профспілки (7626). Натомість, в Черкаській області лише в 6 трудових колективах перераховуються кошти роботодавцями на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, що складає лише 1,3 %.

Тож, за результатами розгляду цього питання ухвалено рішення щодо надання регіональними організаціями Профспілки практичної допомоги організаціям Профспілки у питаннях укладання колективних договорів із забезпеченням дотримання норм статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», положень Генеральної, галузевої, регіональних угод, передбачення додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантій, соціально-побутових пільг для спілчан, а також проведення навчання з питань соціального діалогу та колдоговірної роботи.