RSS Карта сайта

Додатки до Колективного договору

Додатки до колективного договору,
які є його невід’ємною складовою частиною

1. Схема посадових окладів (тарифних ставок) керівників, спеціалістів, службовців і робітників.*
2. Положення про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії.*
3.Штатний розклад.*
4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.*
3. Перелік робіт із шкідливими умовами праці, при зайнятості на яких встановлюються доплати.**
4. Положення про преміювання працівників за результатами господарської діяльності.**
5. Перелік професій і посад із шкідливими і несприятливими умовами праці та за особливий характер роботи, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.**
6. Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безкоштовно видається мило (миючі засоби).**
7. Перелік професій та посад працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, які мають право на отримання безкоштовно молока, або інших рівноцінних продуктів харчування з особливими шкідливими і несприятливими умовами праці.**
8. Перелік професій та посад працівників підприємства, для яких встановлюється ненормований робочий день і надається у зв’язку з цим додаткова відпустка.**
9. Положення про преміювання працюючих у зв’язку з ювілейними датами.**
10. Положення про надання безвідсоткової позики працівникам підприємства на придбання чи будівництво житла; на операцію чи інші тривалі лікування, поховання померлих близьких та рідних (чоловіка, жінки, батька, матері та дітей) та в інших особливих надзвичайних випадках.**
11. Порядок виготовлення домовини та забезпечення транспортом для поховання померлих працівників підприємства.**
12. Положення про виплату матеріальної допомоги на здешевлення продуктів харчування, транспортні витрати та одяг жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.**

Примітка:
* – Обов’язкові додатки.

** – Додатки до колективного договору, які залежать від роду діяльності конкретної установи, організації та визначаються на зборах трудового колективу.