RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Рекомендації дiловодство » Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації

Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації

 

Профспілка працівників державних установ України

первинна профспілкова організація Свідівської сільської ради

ПРОТОКОЛ
зборів первинної профспілкової організації

08.10.2010 с. Свідівок № З
Черкаської області

 

Перебуває на обліку ___ членів профспілки

Присутні на зборах ___ членів профспілки

(список на___ арк. додається).

Запрошені: (прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість запрошених та робиться запис: “Список на ___ арк. додається”).

 

Голова зборів — Корольчук А.М.

Секретар зборів — Васильєва В.В.

 

При обранні президії зборів зазначається:

Головував (головували) ____________________________________
                                                                 (прізвище, ініціали)

Члени президії зборів _______________________________________
                                                                 (прізвища, ініціали)

Секретар _________________________________________________
                                                                 (прізвище, ініціали)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звіт голови комісії профкому з питань охорони праці Сидоренка М.П.

2.Інформація голови первинної профспілкової організації Павлюченка І.П. про участь у засіданні райкому  профспілки.

 

1. СЛУХАЛИ:

Сидоренка М.П.(короткий або повний виклад звіту або запис: “Звіт на ___ арк. додається”).

 

ВИСТУПИЛИ:

Марченко К.Ф. (землевпорядник, член профкому) – Комісія профкому проводила роботу…

Я пропоную внести до проекту постанови доповнення…

Кирильчук  О.М. (бухгалтер) – Слід відзначити, що  …

(Запитання до доповідача і відповіді на них протоколюються в міру виступів за такою формою:

Павлов.І.С. — Коли буде завершено ремонт  приміщення?

Сидоренко М.П. – Наприкінці третього кварталу цього року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Визнати роботу комісії профкому з питань охорони праці…

1.2.Внести пропозицію адміністрації  …

1.3….

(У випадку, коли постанова додається, робиться такий запис:

“Постанова на ___ арк. додається”).

Наводяться результати голосування (наприклад: “Голосували одноголосно” чи “Постанову прийнято одноголосно” або “Голосували: за          , проти          , утрималися          “).

 

2. СЛУХАЛИ:

Павлюченка І.П.(повний чи короткий виклад інформації або запис: “Інформація на ___ арк. додається”).

 

ВИСТУПИЛИ:

Миколаєнко А.П. (начальник відділу кадрів) – Хочу відзначити, що…

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Інформацію голови профорганізації Павлюченка І.П. про участь у засіданні райкому профспілки  взяти до відома.

2.2….

(Наводяться результати голосування).

 

 
Голова зборів ______________________ А.М.Корольчук
                                         (підпис)

Секретар зборів ____________________ В.В.Васильєва
                                         (підпис)

 

 

Примітка: номери протоколів зборів та засідань профкомів ведеться від звітно – виборних зборів.