RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Питання рекомендовані для обговорення на засіданнях виборних органів профспілкових зборах

Питання рекомендовані для обговорення на засіданнях виборних органів профспілкових зборах

Про хід виконання критичних зауважень та пропозицій, висловлених на звітно-виборних конференціях, профспілкових зборах.
Про ведення трудових книжок.
Про затвердження профспілкового кошторису (щорічно).
Про хід виконання колективних договорів та укладання їх на певний період.
Про залучення нових членів до Профспілки працівників державних установ України.
Про залучення молоді до роботи в Профспілці, обрання молоді до складу виборних органів.
Про підготовку роботи установи в осінньо-зимовий період.
Про поліпшення умов праці, матеріально-побутового та медичного обслуговування працівників.
Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку установи чи організації.
Про графік відпусток працюючих (щорічно, січень)
Про ефективність підвищення ролі колдоговорів, як основного механізму захисту прав та інтересів працюючих в держустановах району, міста, первинної профорганізації.
Про стан дотримання трудового законодавства, законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» в колективах.
Про умови праці працюючих на комп’ютерах.
Звіт члена профспілки по виконанню статутних вимог.
Про роботу профорганізацій сільських та селищних рад з питань обслуговування одиноких престарілих громадян, ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Про роботу адміністрації та профкому по виконанню Закону України „Про охорону праці”.
Про участь профспілки в проведенні атестації робочих місць.
Про участь у Всеукраїнських конкурсах, організаторами або спів організаторами яких виступає профспілка працівників державних установ України, а саме: в огляді-конкурсі первинних профспілкових організацій, у конкурсі на кращий Колективний договір, у конкурсі „Кращий державний службовець”, у конкурсі „Приязна адміністрація”.
Про підготовку та участь у Всеукраїнському фестивалі самодіяльних колективів області.
Про участь у спартакіадах профспілки.
Про організацію відпочинку, оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей.
Про підготовку та участь в проведенні Всеукраїнських акціях протесту (по мірі необхідності та ті працівники, які мають на це право).
Про роботу з листами та скаргами громадян.
Про стан тимчасової непрацездатності (в конкретній установі) та робота адміністрації та профкому по її попередженню.