RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Переваги членства в профспілці

Переваги членства в профспілці

Член профспiлки:

  • не може бути звiльнений з роботи за iнiцiативою роботодавця без згоди профспiлкового комiтету;

  • може одержувати безкоштовнi юридичнi консультацiї та iншу допомогу у вирiшеннi соцiально-трудових питань, включаючи офiцiйне представництво i захист в cудi, органах виконавчої влади, у взаємовiдносинах з роботодавцями;

  • може вирiшувати конфлiкти, особистi проблеми з роботодавцем не особисто, а через профспiлковий комiтет;

  • може звертатися до профспiлкових комiтетiв з заявами та пропозицiями i вимагати вимагати вiд них вiдповiдi;

  • може вiльно обговорювати на профспiлкових зборах, засiданнях виборних профспiлкових органiв проблеми, вносити пропозицiї, вiдстоювати свою думку з питань покращення проспiлкової роботи;

  • може отримувати матерiальну допомогу з коштiв профспiлки;

  • може безкоштовно користуватися послугами фiзкультурно-спортивних закладiв профспiлки;

  • мае право на моральне i матерiальне заохочення активної роботи профспiлки;